บันทึก10 ปี สึนามิ (1)

prasarn s.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บันทึก10 ปี สึนามิ (1)
มื้อกลางวันที่บ้านเกาะศรีบอยา...

ฟังบังสำราญเล่าถึงประสบการณ์ 10 ปีหลังการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยสึนามิด้วยกองทุนหมุนเวียนขนาดเล็กที่ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย " เรามุ่งประโยชน์ทางสังคม มากกว่าผลกำไร เอาสังคมที่อยู่ดีมีสุขเป็นผลกำไร มากกว่าเอาตัวเงินหรือ GDP เป็นตัวตั้ง กองทุนหมุนเวียนจึงเป็นเครื่องมือของชุมชนในการสร้างความสุขให้กับชุมชน " บังสำราญเล่าให้ฟังหลังกองทุนที่ถูกตั้งขึ้นอย่างเร่งด่วนในวันนั้นหลังสึนามิเพื่อเร่งให้ชุมชนฟื้นตัวกลับคืนมาให้เร็วที่สุด มาวันนี้เงินยังหมุนเวียนอยู่ในชุมชน รวมกับเงินออมที่สมาชิกเข้าร่วมหุ้นเป็นเจ้าของ กว่า 2 ล้านบาท ณ ปัจจุบัน

โครงการศึกษาบทเรียนการฟื้นฟูพื้นที่ภัยพิบัติผ่านกองทุนฟื้นฟูหลังสึนามิ โดยมูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับเครือข่ายกองทุนฟื้นฟูสึนามิ จ.กระบี่ พังงา ระนอง...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติความเห็น (0)