Day 8 Pareto mission: SELF SYSTEM ANALYSIS

ช่วงนี้เป็นระยะ self system analysis

เข้าวันที่แปดของปฏิบัติการที่ผมเรียกเองว่า ปฏิบัติการปาเรโต้

ช่วงนี้เป็นระยะของการวิเคราะห์งาน กิจกรรมที่ตนเองได้กระทำอยู่ เป็นการทำการวิเคราะห์ระบบของตนนั่นเองหรือ Self system analysis

สรุปอย่างง่ายคือ ตอนนี้เป็นยังไง แล้วอยากให้พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เป็นเช่นไร

สิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้ กฎหรือแนวคิดของปาเรโต้ มีส่วนมากๆ เลยครับ

ไม่ว่าจะเป็น อาหารที่รับประทาน เสื้อผ้าที่ใส่ การเดินทางที่เลือก กิจกรรม การออกกำลังกาย แม้แต่อารมณ์ที่เป็นอยู่

ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงดูว่า ตอนนี้เป็นยังไง

อ้อ system = input > process > output นะครับ

....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หมอสุขแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นการเลือกทุกๆอย่างเลยนะครับ

เลือกทุกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเรา

ได้วันที่ 8 แล้วเย้ๆๆ