หยุดยั้ง.....”รุนแรง” (กลอนหก)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...ขอประชา-......สัมพันธ์...........กันหน่อย
ร่ายร้อย.............ถ้อยเชิญ.........มิตรสหาย
โปรดปลีก-.........เวลา..............ฟังอภิปราย
ขยับขยาย..........แนวร่วม..........รวมพลัง

...หยุดยั้ง..........."รุนแรง"..........ทุกแบบ
ปวดแปลบ...........กายใจ............แค้นฝัง
สร้างสติ.............สำนึก..............จีรัง
เปี่ยมหวัง............สังคม..............รักนิรันดร์

โครงการอบรมเสวนา "คืนความสุข ครอบครัว พ้นทุกข์จากความรุนแรง"

วันที่จัดเสวนา วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2014 เวลา 08.00 - 15.30 น.

สถานที่ ห้องประชุม วัดบ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)