<เล่าสู่กันฟัง>กศน.ตำบลโนนข่า เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรกระบวนการแกนนำ กศน.จังหวัดขอนแก่น

นายอาทิตย์ นพคุณวงศ์ นายอำเภอชุมแพ ประธานพิธีเปิดฯ

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรกระบวนการแกนนำ กศน.จังหวัดขอนแก่น หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ณ โรงแรมเมเจอแกรนด์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ .....และวันนี้ นายอาทิตย์ นพคุณวงศ์ นายอำเภอชุมแพ ให้เกียรติพบปะกับคณะวิทยากร ครูผู้เข้าร่วมอบรม และแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ร.ท.ชัยยา ทิพย์อาสน์ นายทหารกิจการพลเรือน ค่าย ร.๘ พัน ๒ นายพันเลิศ พรมมาตย์ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ เป็นต้น ต่อจากนั้นท่านประธานในพิธี ดร.อัจฉรา สากระจาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ทำพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ และเข้าสู่กระบวนการในการอบรม ที่ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันฯ สิรินธร โดยในวันที่ ๒ ของวันอบรม คือวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จะเป็นการฝึกการทำเวทีเสวนา โดยการเก็บข้อมูลชุมชนลงพื้นที่ ๖ หมู่บ้าน และรายงานผลการจัดเวทีเสวนา จำนวน ๖ กลุ่ม ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มอบหมายภารกิจ / มอบวุฒิบัตร และปิดการอบรม...

ดร.อัจฉรา สากระจาย ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

ผู้บริหารศูนย์อำเภอ

วิทยากรจากสถาบันสิริธร


นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ หน.ครู กศน.ตำบลโนนข่า

กลุ่มที่ 4 เลือกประธานและรองประธาน 2 ท่าน

ได้รับเลือกเป็นรองประธานค่ะ

กิจกรรมวาดภาพประเทศไทยเปรียบเหมือนอะไร?และอยากให้เหมือนอะไร?

ภาพทุ่งนาและภาพแก้วน้ำ


ครู กศน.อำเภอชุมแพ แนะนำตัวและพื้นที่หมู่บ้าน 6 หมู่บ้านในการลงพื้นที่พรุ่งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)