APN Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ (January-April 2014 Volume 1, Issue 1)

ช่องทางสื่อสารที่สำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของหนทางสู่ความก้าวหน้า


APN Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ (January-April 2014 Volume 1, Issue 1)

Newsletter-V1Issue1-final.pdf


เป็นจดหมายข่าวฉบับแรกของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สื่อสารในหมู่สมาชิก และ APN ทุกท่าน ค่ะ

เนื้อหาประกอบไปด้วย

1) สารจากประธานวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย

2) ข่าวสารจากวิทยาลัย APN

3) รู้ไว้ใช่ว่า : เกร็ดความรู้สู่ APN "ยกระดับผลลัพธ์ของ APNs ด้วยการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. พิกุล นันทชัยพันธ์ กรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง ประเทศไทย

4) ข่าวสารจากสมาคม APN

5) เล่าสู่กันฟัง: จาก APN สู่ APN โดย พว.ศิริพรเสมสาร RN,MSN,APN (Palliative care) โรงพยาบาลรามาธิบดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่มที่ ๘ : APN Newsletterความเห็น (0)