AAR เครือข่ายการพัฒนาจังหวัด

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ ออกเยี่ยมคารวะ "ผู้ว่าราชการจังหวัด"

  วันพรุ่งนี้ อังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ ทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์บริการวิชาการ จะออกเดินสาย เยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร จังหวัดแรกเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ "ร้อย แก่น สาร" เป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องเข้าไปร่วมพัฒนา ส่วนจังหวัดยโสธร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด (นาย อำนาจ ผการัตน์ ท่าน เป็นศฺษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอนแก่น รุ่นที่ ๕) เป็นประจำทุกปีที่ทีมงานจากมหาวิทยาลัย จะออกไปรับฟัง "ข้อมูลจากทางจังหวัด และ ทางศิษย์เก่า" ทั้งนี้เพื่อนำมาสู่การพัฒนา "การเรียนการสอน การบริการวิชาการ รวมทั้งช่วยเหลือในสิ่งที่ พื้นที่มีความต้องการ" จังหวัดยโสธร ได้ให้ทีมงาน KKU_KM ออกไปทำงานร่วมกับทีมงาน "สำนักงานข้าราชการพลเรือน( ก.พ)" ร่วมกันพัฒนาในเรื่องการจัดการความรู้ สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ดังนั้นในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ทีมงานจะได้ไปติดตามเรียนถามถึง ผลสัมฤทธิ์ของการนำ "KM" มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร ในภาคราชการ ต่อไป

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.161
เขียนเมื่อ 
     ในจังหวัดพัทลุง ก็มีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง ที่เป็นวิทยาเขต คือ ม.ทักษิณ และ ม.ราชภัฎสงขลา อยากเห็นความร่วมมือดี ๆ แบบนี้ เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพัทลุงบ้าง นะครับ จะมีการผลักดันให้เกิดกับทุกมหาวิทยาลัยหรือไม่ครับในอนาคต (หรือมีอยู่แล้วครับ)
JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

 ครับท่าน ในหลักการน่าจะต้องมีเครือข่ายครับ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และ พื้นที่ ขอนแก่นรับสามจังหวัดครับ " ร้อย แก่น สาร " ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ ขอนแก่น แต่ขอนแก่นพยายามเชื่อมไปในส่วนที่ยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษา เข้าไปครับ เป็นบริบท อย่างหนึ่งครับ

 เสียดายครับ พัทลุง ห่างจากขอนแก่น แต่ เรามี B2B เชื่อมกันได้ครับ ท่าน "ชายขอบ"

JJ

ชายขอบ
IP: xxx.157.229.4
เขียนเมื่อ 

     ลองเทียบเคียง นพ.สสจ.ดูแล้ว ท่านเป็น กรรมการหลักสูตรสาธารณสุขฯ ของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ม.ทักษิณ กำลังดำเนินการในส่วนนี้อยู่ครับ ส่วนที่ ม.ราชภัฎ ผมว่าจะลองดูเอง เริ่มจาก ภาควิชาสาธารณสุขชุมชน ก่อนครับ

     ทุกวันนี้ผมว่า ก็ได้ B2B กับอาจารย์อยู่นะครับ