ลักษณะ 10 ประการของเมืองน่าอยู่

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บ้านเราที่ไหนยังเป็นแบบนี้ได้อีกบ้าง

     มาดูลักษณะ 10 อย่างของเมืองน่าอยู่กันนะครับ ว่ามีรูปแบบลักษณะอย่างไรบ้าง จาก newcolonist บ้านเราที่ไหนยังเป็นแบบนี้ได้อีกบ้างครับ

          1. มีระบบขนส่งมวลชนที่ดี ในชุมชนจะไม่มีที่จอดรถ และไม่มีรถส่วนบุคคล ใช้การเดินเท้าเป็นหลัก
          2. ชุมชนย่อย ๆ จะมีสิ่งต่าง ๆ คละกัน ตลาด โรงเรียน สถานบริการที่จำเป็น เช่น ร้านตัดดผม เป็นต้น
          3. การเกิดขึ้นของบ้านที่อยู่อาศัย เก่า-ใหม่ ตามธรรมชาติ
          4. ที่อยู่สำหรับอาศัย กระจายอยู่ได้ทุกจุดของพื้นที่ ไม่จัดแยกออกไปไว้ต่างหากจากกัน
          5. มีจุด หรือมุม หรือสวนสาธารณะ เล็ก ๆ ใหญ่ ๆ กระจายอยู่รอบ ๆ และใจกลางชุมชนของเมือง
          6. มีการเคลื่อนไหว แลกเปลี่ยนของผู้คน มีการเข้า-ออก กันอยู่เรื่อย ๆ
          7. ถนน ตัวอาคาร และบริเวณบ้าน มีต้นไม้ ดอกไม้เต็มไปหมด
          8. มีจุดเชื่อมต่อการโดยสาร การเดินทาง และเป็นบริการสาธารณณะเพื่อออกไปสู่นอกเมือง
          9. มีการทำเกษตรที่เป็นแหล่งอาหารของชุมชนเอง อยู่ภายในในชุมชนนั้น ๆ
          10. มีร้านค้าอยู่ข้าง ๆ ถนน โดยรอบ โดยไม่มีที่จอดรถ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)