การตัดสินใจ (Decision Making)

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 80 เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล ส่วนที่เหลือเป็นการตัดสินใจบนความซับซ้อนของจิต และสัญชาติญาณ

     การดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลล้วนแต่ต้องมีการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ การตัดสินใจ (Decision Making) ตลอดเวลา อาจเรียกได้ว่าการตัดสินใจเป็นสิ่งที่ทำเราอยู่รอด ดังที่ อ.โสภณ ลีลาธนาพิพัฒน์ ได้กล่าวไว้ว่า เรามักจะพบว่าการตัดสินใจแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 80 เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล ส่วนที่เหลือเป็นการตัดสินใจบนความซับซ้อนของจิต และสัญชาติญาณ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้

     สำหรับชนิดของการจัดการกับปัญหา (Type of Managerial Problem) ก็จะมีได้ใน 5 ลักษณะ คือ ปัญหาที่เกิดเป็นประจำ ปัญหาที่เกิดไม่สม่ำเสมอ ปัญหาที่คาดว่าจะเกิด ปัญหาที่เกิดโดยไม่คาดคิด และ ปัญหาวิกฤติ 

     ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ตามที่ อ.โสภณ ลีลาธนาพิพัฒน์ สรุปไว้มีดังนี้ เริ่มจากการค้นหาปัญหา (Define the Problem) การรวบรวมข้อมูล (Gather Information) การพัฒนาทางเลือก (Develop Alternatives) การชั่งน้ำหนักทางเลือก (Weigh Alternative) การลงมือเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best Alternative) การดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น ตามวิธีหรือทางเลือกที่เลือกไว้ (Implement the Solution) และการตรวจวัดความก้าวหน้า (Monitor Progress)

     ในส่วนของสภาพแวดล้อมการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น และต้องพร้อมที่จะเตรียมรับสถานการณ์นั้น ๆ คือลักษณะสภาพแวดล้อมที่มีความแน่นอน (Certain Environment) สภาพแวดล้อมที่เสี่ยง (Risk Environment) และสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความแน่นอน (Un-Certain Environment) เอาเสียเลย

     โดยสรุปถ้าจะเราจะแบ่งรูปแบบการจัดการกับปัญหาก็จะพบว่าคนเรามีวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ คือ เป็นคนการหลีกเลี่ยงปัญหา (Problem Avoider) เป็นนักแก้ปัญหา (Problem Solver) และเป็นนักค้นหาปัญหา (Problem Seeker)

      ดงันั้นเราต้องมาตอบตัวเองว่า เราเป็นนักจัดการกับปัญหารูปแบบใด หรือเราใช้รูปแบบใดในการจัดการกับปัญหาที่เราต้องประสบพบเจอ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (5)

ฟ้าใส
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

พี่ค่ะอยากรบกวนขอรายชื่อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจ ที่สามารถหาได้ในห้องสมุดของมอใ ขอบคุณมากล่วงหน้านะค่ะ จาก น้องร่วมสถาบัน

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

     ที่ห้องสมุดคณะพยาบาล มีอยู่เล่มหนึ่งที่เคยอ่านแล้ว ดีมากนะครับเป็นหนังสือแปล จำรายละเอียดตอนนี้ไม่ได้ จะมาเขียนไว้อีกทีนึงครับ ที่จำได้คือชื่อหนังสือว่า "การตัดสินใจ (Decision Making)" ลองค้นจำบัตรรายการดูนะครับ หรือถามพี่บรรณารักษ์ได้เลย ใจดีมากครับ

     ส่วนที่คณะแพทย์ก็มีอีกหลายเล่มครับ คำสำคัญ เช่น critical thinking, การตัดสินใจ, Decision Making" หรือหนังสือระบาดวิทยาของอาจารย์หมอสีลมฯ เล่มเหลือง ๆ ก็จะมีเรื่องนี้อยู่ 1 บท ค้นดูจากสารบัญนะครับ จำไม่ได้ว่าอยู่บทใหน เล่มของอาจารย์หมอสีลมฯ มีอยู่ทุกห้องสมุด (คุณหญิงหลงฯ, คณะพยาบาล, คณะแพทย์) ครับ มีหลายเล่มด้วย คงถูกยืมไม่หมดในคราวเดียวกัน

     ยินดีครับ มีอะไรก็บอกมานะครับ ไม่ต้องเกรงใจ

ลูกหมูอ้วน
IP: xxx.113.76.71
เขียนเมื่อ 
หนังสือ"การตัดสินใจ (Decision Making)"  ที่คณะพยาบาลอยู่ที่ ล๊อคที่ 2 ซ้ายมือสุด อยู่ชั้นล่างสุดของตู้ของแผนกการบริหารการพยาบาล เป็นหนังสือใหม่เพิ่งมีในห้องสมุด ส่วนที่ห้องสมุดคุณหญิงหลงอยู่ชั้นล่าง ตรงตู้แรกด้านที่ 2  ของล๊อกกลาง    มีทั้งรวมเล่มและแยกเล่มเฉพาะเรื่องการตัดสินใจ (Decision Making)   คำแนะนำที่คณะพยาบาลจะหาได้ง่ายกว่า แต่ห้องสมุดคุณหญิงหลงมีหนังสือให้เลือกมากกว่า
ชายขอบ
IP: xxx.90.236.216
เขียนเมื่อ 
     สุดยอดเลย คุณลูกหมูอ้วน สำหรับคำแนะนำ ผมชอบหาหนังสือที่ห้องสมุดคณะพยาบาลก่อน แล้วไปคณะแพทย์ จากนั้นค่อยไปหาที่ห้องสมุดคุณหญิงหลงฯ แต่ถ้าจะใช้ห้องสมุดอ่านหนังสือ ให้เรียงกลับกันใหม่ เพราะที่ห้องสมุดคณะพยาบาลไม่ค่อยมีผู้ชาย ผมรู้สึกเหมือนแปลกแยก ฮา...
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ดีค่ะ บันทึกให้ความรู้มาก

ส่วนใหญ่ คนไม่ชอบฟังปัญหา มันเครียดค่ะ แต่ถ้ามีปัญหา มันต้องแก้ทีละเปลาะๆ เดี๋ยวก็หลุดหมดค่ะ