ส่ง ม.2 ออกค่ายลูกเสือ | ณ.ดาราวิทยาลัย

วันนี้วันจันทร์ที่ 10 พ.ย. 2557 ซึ่งวันนี้เป็นวันที่นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต้องไปเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน

ซึ่งเช้าวันนี้นักเรียนต้องมารวมตัวกันที่โรงเรียน และทำการเคราพธงชาติปกติเหมือนทุกวัน

และออกเดินทางไปตามวัดวาอารามต่าง ๆ ก่อน เพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่วัดต่าง ๆ

โดยแบ่งเป็น 1 ห้องต่อ 1 สถานที่ .... และเมื่อทำกิจกรรมเสร็จก็จะเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลยครับ ... ซึ่งเป็นโอกาสที่น่าเสียใจมาก ที่ผมไม่ได้ไปด้วย

เพราะผมติดการสอนของนักเรียนระดับชั้นม.1 หวังว่านักเรียนชั้นม.1 ไปเข้าค่ายคงจะมีโอกาสได้ไปด้วยนะครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)