เริ่มกิจกรรมที่ 2 | ณ.ดาราวิทยาลัย

วันนี้วันอังคารที่ 11 พ.ย. 2557 วันนี้ผมมีคาบสอนทั้งหมด 2 คาบ ซึ่งห้องห้องนี้เป็นห้องที่เรียนเร็วกว่าห้องอื่น ๆ

เพราะเนื่องจาก โรงเรียนได้เปิดเรียนวันแรกเป็นวันอังคาร จึงทำให้2ห้องนี้เรียนเร็วกว่าห้องอื่น ๆ

เพราะส่วนใหญ่ห้องอื่น จะตรงกับวันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย อาทิเช่น วันพฤัสบดี หรือ วันศุกร์ ที่กิจกรรมจะเยอะมาก

ดังนั้น 2 ห้องเรียนนี้จึงได้ เริ่มกิจกรรมที่ 2 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT ในคาบนี้เป็นการให้นักเรียนสรุป

องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากครูผู้สอน ที่ได้อธิบายไปในต้นคาบให้นักเรียนฟัง ....

และนักเรียนส่วนที่ไม่เข้าใจให้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ...

นักเรียน 2 ห้องนี้ตั้งใจเรียนกันเป็นอย่างมาก ..... เยี่ยมจริง ๆ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)