วันที่ 7 ความสุขในการสอน (11/11/2557)

ในวันนี้เป็นวันที่มีอากาศสดใสเป็นอย่างมากมีแสงแดดอ่อน ๆ อากาศค่อนข้างเย็นและมีหมอกหนาในตอนเช้าทำให้บรรยากาศในช่วงเช้าของวันนี้ค่อนข้างที่จะเย็นเป็นอย่างมากโดยกิจกรรมในเช้าวันนี้ประกอบไปด้วยเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และรับฟังการอบรมจากคณะครูโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙

โดยในวันนี้ผมได้รับหน้าที่ให้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันนี้ผมจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น ก่อนเริ่มต้นคาบเรียนผมได้คิดไว้ว่าเด็กในระดับชั้นนี้คงรู้จักโปรแกรมนี้ แต่เมื่อผมได้เข้าไปสอนความคิดของผมก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเนื่องจากนักเรียนไม่ทราบเกี่ยวกับโปรแกรมดังกล่าวนี้เลย

ผมจึงต้องให้นักเรียนได้รู้จักกับโปรแกรมว่าน่าตาของโปรแกรมนั้นเป็นอย่างไร อุอปกรณ์นั้นมีอะไรบ้าง และโปรแกรมนี้มีหน้าที่ในการใช้งานอย่างไร นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากเพราะนักเรียนไม่รู้จักกับโปรแกรมนี้ ต่อมาผมได้สอนให้นักเรียนได้ตัดต่อภาพเบื้องต้นโดยให้นักเรียนลองตัดภาพง่าย ๆ ตามขั้นตอนที่ผมได้สอน

เด็กนักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากและสนุกไปกับการปฏิบัติโปรแกรมนี้ถือเป็นโปรแกรมใหม่สำหรับนักเรียนที่นี่ก็ว่าได้ทำให้ผมสนุกสนานไปกับสอนนักเรียนอีกด้วย ทำให้การเรียนการสอน 2 ชั่วโมงในวันนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนในวันนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าการที่จะสอนนักเรียนให้มีความสุขได้นั้นมันไม่ง่ายเลยเราจะต้องมีความเอาใจใส่ และคอยดูแลนักเรียนและตอบคำถามเมื่อนักเรียนสงสัยในบทเรียนนั้น ๆ อยู่เสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศักรพล วงษ์รัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)