มอบรางวัลวันลอยกระทง (12/11/57)

ชั่วโมงที่ 5 ของวันพุธ จะเป็นการเข้าหอประชุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 .........

และทางกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงถือโอกาสนี้มอบรางวัลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ชนะการแข่งขันประเภทต่าง ๆ เช่น โคมลอย กระทงเล็ก และนางนพมาศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)