แฟ้มสะสมผลงานเริ่มขึ้นแล้ว (13/11/57)

เช้าวันพฤหัสบดี นักเรียนชั้นม. 4 ทุกคนเข้าหอประชุม เพื่อนมัสการสรรเสริญพระเจ้า เหมือนเช่นทุกสัปดาห์ และวันนี้ ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้ให้เกียรติมาพบปะและใหข้อคิดแก่นักเรียน

และหลังจากการสอนเสร็จ วันนี้ได้โอกาสดีเริ่มทำแฟ้มสะสมผลงานของตัวเอง

...........เทอมที่ 2 นี้งานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายจะต้องเสร็จภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ตามที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้เมื่อวันไปสัมมนาก่อนฝึกสอน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)