1/07/57 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ดังนั้นทุกปีแต่ละโรงเรียนบ้านปางเฟืองก็จัดงานนี้เช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)