เช้าวันใหม่ขอการมาเข้าแถว(30/10/2557)

ในวันนี้ผมได้ตื่นนอนมาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อมาควบคุมนักเรียนทำเขตพัฒนาโรงเรียนในวันนี้นักเรียนแต่งการชุดพละของโรงเรียนสีน้ำเงิน-แสด ในวันนี้ผมได้เข้าโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผมก็ได้พูดถึงเรื่องการทำความสะอาดในห้องเรียนและการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)