บรรยายกาศอันน่าเรียนของห้องICT(29/10/2557)

วันนี้เป็นวันที่สองของการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันนี้อากาศเย็นสบายมากเลยครับนักเรียนตื่นนอนกันแต่เช้าเลยเพื่อมารับประทานอาหารเช้า วันนี้ผมได้รับหน้าที่ในการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในเรื่องการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ในโปรแกรม smail Bassi อีกทั้งยังได้ทำหน้าดูแลห้อง ICT ของโรงเรียน นักศึกส่วนมาใช้บริการกันเป็นจำนวนอย่างมากเลยครับจนทำให้คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงต่อแก้ปัญหาด้วยการแบ่งที่ละชั้นมาใช้บริการคอมพิวเตอร์ในห้อง ICT บรรยากาศมีทั้งความสนุกสนานและความวุ่นวายกันเป็นอย่างมากเลยครับบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)