โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์เชียงใหม่(27/10/2557)

วันนี้กระผมจะได้มาบอกเกี๋ยวการเดินทาง การเดินทางในครั้งนี้ผมจะเริ่มต้นกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อผมมาอยู่ที่หน้ามหาลัยแล้วผมก็เลี้ยวไปทางขวามือสิ่งแรกที่ผมจะเห็นนั้นก็คือสัณญาณไฟจราจรที่เป็นทางแยกไปตลาดธานินทร์ เมื่อผมถึงแยกนั้นให้ผมเลี้ยวไปทางขวามือผมขับรถตรงไปเรื่อยๆผมก็จะเห็นสัณญาณไฟจราจรเป็นอันที่สอง ตรงที่แยกข่วงสิงห์ ต่อจากนั้นผมก็ขับรถตรงไปเรื่อยๆจนแยกศาลากลางผมก็เห็นสัณญาณไฟจราจรเป็นอันที่สามทางซ้ายมือของผมจะเห็นสถานที่ที่หนึ่งคือศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาผมก็จะขับรถตรงไปอีกจะเจอโรงพยาบาลนครพิงศ์จากนั้นเวลาที่ผมรอคอยก็จะมาถึงผมมองไปทางซ้ายมือของผมก็จะเห็นโรงเรียนที่ผมจะไปฝึกสอนแล้วครับ นั้นคือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)