บันทึกอนุทินครั้งที่2 เรื่อง การศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ


บันทึกอนุทินครั้งที่ 2

เรื่อง การศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ

รายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 102611

วันอาทิตย์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์

ผู้บันทึก นางสาวประมวล พยัคฤทธิ์ รหัส 57D0103109 หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 หมู่ 1

ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ

การศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นอาณานิคมของสเปนและสหรัฐอเมริกา คนฟิลิปปินส์จึงพูดภาษาอังกฤษได้จำนวนมาก การศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบที่เป็นทางการมี 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ระดับประถมศึกษาจะใช้เวลาศึกษาภาคบังคับ 6 ปี ของโรงเรียนรัฐบาล หรือ 7 ปีในโรงเรียนเอกชน การเรียนของอนุบาล เป็นการเตรียมพร้อมให้สู่การศึกษาที่สูงขึ้น เรียนเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข ใช้ภาษาฟิลิปปินส์ในการสอน (ยังไม่ใช้ภาษาอังกฤษ) การศึกษาที่ไม่เป็นทางการเป็นการรับรู้นอกโรงเรียนโดยจัดเพื่อกลุ่มเฉพาะ เช่น ผู้ใหญ่หรือเยาวชนที่ไม่สามารถเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้ คือ หลักสูตรการศึกษาบูรณาการการเขียนและการอ่านเบื้องต้นเข้ากับทักษะประจำวัน นำไปใช้ได้ ประเทศฟิลิปปินส์ระบบการศึกษาจะใกล้เคียงกับการศึกษาเป็นทางการของสหรัฐอเมริกา ประเทศฟิลิปปินส์ใช้การเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ วิชาอื่นๆ จะสอนเป็นภาษาฟิลิปปินส์บ้าง

การศึกษาของประเทศเวียดนาม มีการจัดการศึกษาไว้ 5 ลักษณะ คือ

1.การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

2.การศึกษาสามัญ

-ระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ 5 ปี ชั้น 1-5

-ระดับมัธยมตอนต้น ชั้น 6-9

-ระดับมัธยมปลาย ชั้น 10-12

3.การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ

4.การศึกษาระดับอุดมศึกษา

5.การศึกษาต่อเนื่อง เป็นการศึกษาของประชาชนที่พลาดโอกาสการศึกษา

การศึกษาของประเทศเวียดนาม เป็นการศึกษาพื้นฐาน 12 ปี เวียดนามมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ประชาชนมีวิญญาณในความเป็นสังคม มีเอกลักษณ์ประจำชาติ มีความสามารถด้านอาชีพ

การศึกษาของประเทศกัมพูชา สมัยก่อนไม่มีโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม นำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาของกัมพูชา ยึดแบบการศึกษาแบบฝรั่งเศส มีการศึกษาภาคบังคับ 13 ปี ภายหลังกระทรวงการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบ 10 ปี และขยายเพิ่มเป็น 11 ปี และมีการพัฒนาระบบการศึกษามีการปฏิรูปการศึกษา มีการพัฒนาตำราและเทคนิคการสอนใหม่ๆ และนำการศึกษาแบบ 12 ปีมาใช้โดยจะแบ่งเป็นการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3 ปี ประถมศึกษา 6 ปี มัธยมตอนต้น 3 ปี มัธยมตอนปลาย 3 ปี และระดับอุดมศึกษา 4-7 ปี ส่วนการจัดการเรียนด้านอาชีวะและเทคนิค 1 ปี ไปจนถึง 3-5 ปี

การศึกษาของประเทศสิงค์โปร์ ประชากร คือทรัพยากรที่ที่สำคัญที่สุดของประเทศ จึงให้ความสำคัญกับการศึกษามาก การศึกษาภาคบังคับของสิงค์โปร์ต้องเรียนรู้ 2 ภาษาควบคู่กันไป คือภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และเลือกเรียนภาษาแม่อีก 1 ภาษา คือ จีน มาเลย์ ทมิฬ เด็กที่มีอายุ 2-5 ปี จะเข้ารับการเตรียมความพร้อมในโรงเรียน ระดับประถมศึกษาของสิงค์โปร์แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ป.1-4 และ ป.5-6 ชั้นต้นจะเรียน 3 วิชาหลัก ภาษาอังกฤษ ภาษาแม่ คณิตศาสตร์ แต่ช่วงประถมปลายจะถูกแยกเป็น 3 กลุ่ม EM1EM2EM3 การแยกเข้ากลุ่มทางภาษาขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน เมื่อจบ ป.6 จะมีการสอบ (PSLE) เพื่อจะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ผลการสอบมีส่วนสำคัญในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษาของ

สิงค์โปร์แบ่งออกเป็น 4 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10 สัปดาห์ เริ่มเปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคมของทุกปี

คำสำคัญ (Tags): #หนังสือ
หมายเลขบันทึก: 580074เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 13:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 13:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี