การใช้  "จุลินชีพชีวภาพ" หลังดอกลำไยโรย

เกล็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการทำลำไย จากนู๋ยุ้ย :

หลังการราดสารฯ ......เมื่อช่อดอกลำไยโรย และเริ่มติดผลระยะบักห่ำน้อยแล้ว ให้ใช้ "จุลินชีพชีวภาพ" ผสมน้ำฉีดพ่นบริเวณพื้นดินที่ราดสารฯ และใต้ทรงพุ่ม เพื่อสลายสารฯ ที่ยังคงตกค้างอยู่

ซึ่งจะทำให้สารฯ ที่คงเหลืออยู่ในดิน ที่กำลังรบกวนการดูดซึมของรากฝอยอยู่ ให้มีระดับความเข้มข้นลดลง จนถึง...หมดไป ส่งผลให้รากสามารถดูดซึมน้ำ และธาตุอาหารได้...เพิ่มขึ้น

ต้นลำไยจะหยุดการแตกช่อดอกเพิ่ม ทำให้เกษตรกรสามารถดูแลจัดการงานสวนลำไยได้สะดวก....เพราะไม่ต้องพะวงกับการดูแลช่อลำไย....หลายรุ่น

"จุลินชีพชีวภาพ" จะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน จากนั้นบรรดาเหล่าแมลงกินเศษซากพืช ก็จะเข้ามาอาศัยอยู่ เจาะขุดคุ้ยดิน ทำให้สภาพดินทั่วไป มีรูพลุน เพิ่มปริมาณออกซิเจน ถ่ายเทอากาศ และระบายความชื้นได้ดี

สารเคมีที่ได้จากการขับถ่ายมูล และของเหลวของสัตว์ที่มาอาศัยเหล่านี้ เป็นประโยชน์ต่อดิน ต้นลำไยได้ใช้ประโยชน์ในรูปของธาตุอาหาร....ต่อไป

หมายุเหตุ : เกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยน้ำ หรือธาตุอาหารเสริม ไปพร้อมๆ กับ "จุลินชีพชีวภาพ" ได้..... แต่ห้ามใช้ ยาฆ่าแมลง หรือยากำจัดเชื้อราผสมลงไป เพราะยาดังกล่าวจะทำลายจุลินทรีย์ใน "จุลินชีพชีวภาพ" จนหมด...ค่ะ

.

.

ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีการเกษตร

"จุลินชีพชีวภาพ" ที่มีคุณภาพ ของ "สาวน้อยใจดี เกษตรรำไพฯ" (นู๋ยุ้ยแก้มตุ่ย)

เกษตรกรท่านใดสนใจ...ติดต่อ 092-460-9979 (ยุ้ย)..นะคะ.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปลูกลำไยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • เป็นข้อเขียนที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ จึงมีความโดดเด่น ในเรื่องความน่าอ่าน สั้นๆ เข้าใจง่าย
  • ที่สำคัญ นำไปปฏิบัติได้ง่าย เป็นจริง
  • ขอชื่นชมด้วยใจจริง