ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกโครงสร้าง 5

บางครั้ง พวกเรามักจะใช้คำเชื่อม (conjunction) หรือสันธาน และหรือคำบุรพบท (preposition) ที่ผิดอยู่เสมอๆ ไม่เว้นแต่ครูผู้สอน บางครั้งครูเอง หากไม่ระวัง ก็มักจะผิด เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ทั้งแก่ตนเอง และคนอื่นๆ ผมจะนำเสนอคำเชื่อม หรือคำบุรพบทที่ใช้ผิดบ่อยๆ ดังต่อไปนี้

in order to, so as to = เพื่อที่จะ กับ in order that = เพื่อว่า

ตัวเชื่อม in order to หรือ so as to ตามด้วย Infinitive หรือที่เรารู้จักกันดีว่า คือ กริยาช่องที่ 1 ทั้งนี้เพื่อเชื่อมเนื้อความ 2 ประโยคให้เป็นหนึ่งประโยค เช่น
I shall go on working late tonight so as to หรือ in order to be free tomorrow.
ประโยคนี้ คือการเชื่อมระหว่าง I shall go on working late tonight. กับ I shall be free tomorrow. โดยใช้ตัวเชื่อม so as to หรือ in order to
(ผมจะทำงานต่อไปจนดึกเพื่อที่จะว่าง (ไม่ต้องทำงาน) ในวันพรุ่งนี้)

in order that= เพื่อว่า
in order that ต่างจาก in order to ตรงที่ว่า in order to ตามด้วย infinitive ส่วน in order that ตามด้วยประโยค (Clause) ตลอดไป
Children go to school "in order that" they may learn things.
ประโยคนี้หากใช้ in order to จะได้ว่า Children go to school in order to learn things.

หนังสืออ้างอิง

PITUKPONG's Blog. http://goo.gl/nX6gIK

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (0)