กิจกรรมงานวันลอยกระทง (06/11/2557)

ประเพณีดีงามร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์

หลังจากที่เข้าแถวหน้าเสาธงเสร็จแล้วนักเรียนแต่ละห้องก็ได้แยกย้ายการเข้าห้องเรียนเพื่อที่จะกลับไปทำลอยกระทง และทำการส่งเข้าประกวดในแต่ละช่วงชั้น นักเรียนแต่ละชั้นก็ตั้งใจทำมากครับ

ผมเองก็ได้เก็บภาพ การทำลอยกระทงของนักเรียนในแต่ละชั้นพร้อมกับช่วยทำลอยกระทงด้วย ก็เรียนรู้การทำกระทงพร้อมกับนักเรียนครับ

หลังจากที่ช่วงเช้านักเรียนทำกระทงเสร็จหมดแล้ว ช่วงบ่ายจะเข้าสู่การจัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงพร้อมกับประกาศรางวัล การประกวดกระทง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นาย สรรเสริญ นิรมลมณฑล ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)