ตารางการฝึกสอนเทอม 2

ตารางการสอนของผมครับ ในเทอมที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู

แยกเป็น วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ป. 1-2-3

วิชา คอมพิวเตอร์พิ้นฐาน ป .4-5-6

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2.3

จำนวน 8 ชัวโมง /สัปดาห์ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)