ไทโอยูเรีย ใช้ทำอะไร

เกล็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการทำลำไย จากนู๋ยุ้ย :

"ไทโอยูเรีย" ใช้เพื่อพัฒนาเนื้อเยื้้อเจริญที่ปลายยอด ถ้าใช้ในช่วงแตกตา หากธาตุอาหารที่ต้นลำไยได้รับขณะนั้นจะเป็นตาใบ ก็จะส่งเสริมให้พัฒนาเป็นใบ แต่ถ้าธาตุอาหารช่วงนั้นจะเป็นตาดอก จะส่งเสริมให้เป็นตาดอก...ค่ะ

เกษตรกรส่วนใหญ่ นำไปใช้เพราะอยากได้ตาดอก แต่นำไป ช่วงเดียวกัน หรือหลังจากให้ธาตุอาหารที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบ ผลที่ได้คือ ใบ...ค่ะ

หากดูแลลำไย ให้ธาตุอาหารที่พอเพียง เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ ไทโอยูเรีย เปลือง...ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปลูกลำไยความเห็น (0)