วันที่ 2 ของการเปิดเทอม (4/11/57)

วันนี้เป็นวันที่สองของการเปิดเทอม เช้านี้ การเข้าแถวหน้าเสาธง มีครูคอยคุมอยู่เมื่อนักเรียนไม่ปฏิบัติกิจกรรมครูก็ให้นักเรียนปฏิบัติใหม่ วันนี้นักเรียนชั้น ม.3 ไม่ร้องเพลงชาติ ครูก็เลยเรียกมาร้องเพลงชาติหน้าเสาธงอีกรอบ จากนั้นเมื่อเข้าแถวเสร็จจะต้องมีการไหว้ซึ่งกันและกัน ทีละแถวไล่จากนักเรียนชั้น ป.1 ไปจนแถวสุดท้าย แต่นักเรียนก็รีบไหว้รีบนั่ง ปฏิบัติไม่ดี ครูก็เลยให้ปฏิบัติใหม่อีกรอบ ครูก็เรียกนักเรียนออกมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน ว่าให้ก่มหัวตอนไหน มือวางตำแหน่งไหน แล้วให้ปฏิบัติอีกครั้ง ช้าๆ ให้สวยงาม

เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมมี 2 ห้อง และครูวิชาคอมพิวเตอร์ก็มีแค่คนเดียว ผมเลยได้รับสอนชั้นป.1 และป. 2/2 เพิ่มอีกสามชั่วโมง และวันนี้ผมก็ได้สอนนักเรียนชั้น ป.1 เรียนการวาดรูปจากโปรแกรม Paint นักเรียน ป.1 ที่นี้ต่างจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ผมได้ฝึกสอนไปเมื่อเทอมที่แล้ว คือ นักเรียนที่นี้จะไม่ค่อยมีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เท่าไหร่ แต่ก็ยังพอใช้ได้ เปิดปิดเครื่องเป็น แต่นักเรียนค่อยข้างเรียบร้อย ทำตามที่ครูบอกและไม่ค่อยเล่นกันมากนัก แต่จะมีนักเรียนที่เรียนห้องนี้ซ้ำสองปี หรือนักเรียนที่อายุเยอะเกินเกินเรียนด้วย นักเรียนที่พอจะเล่นเป็นก็จะไม่ค่อยฟัง จะทำไปก่อนโดยไม่ฟัง ผมเลยต้องไปบอกให้ลบทำใหม่ และต้องเดินดูนักเรียนด้วยเพราะนักเรียนบางคนยังไม่ค่อยรู้เรื่อง เพราะบางคนยังอ่านไม่ค่อยออก และคำสั่งต่างๆ ก็เป็นภาษาอังกฤษด้วย ทำให้นักเรียนบางคนหาคำสั่งไม่เจอ อ่านไม่ออก ผมเลยต้องอธิบายหลายๆรอบ และบอกรูปสัญลักษณ์ต่างๆ ให้นักเรียนเข้าใจ

และคาบบ่ายมีสอนชั้น ม.2 ผมก็แนะนำตัว และแนะนำรายวิชาก่อนคร่าวๆ แจกสมุดหนังสือให้ เนื่องจากเป็นหนังสือยืมเรียน ก็เลยต้องเขียนเลขที่ แจกตามเลขที่ ชี้แจงให้นักเรียนก่อน และแจกสมุดคืนให้นักเรียน และให้นักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์ สร้างโฟลเดอร์งานของตัวเองไว้เพื่อเอาไว้เซฟงานไว้ในโฟลเดอร์นั้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)