​ภูมิใจการศึกษาพยาบาลไทย

          บทความวิชาการเรื่อง Strengthening Nursing Education in Three Southeast Asian Countries Program (SNESEA) : A model for addressing the nursing shortage on a regional level บอกเราว่าคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างน่าภาคภูมิใจ

          โดยการผลิตพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่ประเทศเหล่านั้น ได้แก่ประเทศ จีน ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า เพื่อให้บัณฑิตเหล่านั้น กลับไปทำหน้าที่ผู้นำทางการศึกษาพยาบาล ผลิตพยาบาลในประเทศ ของตน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล โครงการนี้สนับสนุนโดย China Medical Board ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ตั้งโดยครอบครัว ร็อกกี้เฟลเล่อร์

          เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล ได้รายงานเรื่องนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น่าชื่นชมมาก

          เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ มีการประชุมฉลออง ๑๐๐ ปี CMB ที่ปักกิ่ง ศ. ดร. วิภาดา ได้รับเชิญไปร่วมงานด้วย ท่านไปพบศิษย์เก่าคณะพยาบาล มช. ที่เวลานี้เป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศจีน ถึง ๕ ท่าน คณะพยาบาลศาสตร์ มช. มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมากในประเทศจีน

          ซึ่งหมายความว่า เกียรติภูมิของประเทศไทยสูงมาก ในประเทศจีน ในด้านการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิจารณ์ พานิช

๒๘ ก.ย. ๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

ภูมิใจเช่นกันค่ะ