3/11/57 เปิดเทอมวันแรก ของภาคเรียนที่ 2

วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกก็ไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้าเท่าไหร่เพราะเราก็เคยอยู่เทอม1 อยู่แล้ว และได้มีเพื่อนฝึกสอนมาเพิ่มอีก 1 คน ย้ายมาจากโรงเรียนหนองตอง มาสอนวิชาภาษาไทยก็ทำความรู้จักกัน วันนี้ก็มาโรงเรียนเช้ากว่าปกติเพราะมาวันแรก ^^ มาถึงก็มาคุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดและคุมนักเรียนเข้าแถวเหมือนเดิมแต่ตอนเช้าจะมีการประชุมนักศึกษาฝึกสอนเพื่อครูทางโรงเรียนจะชี้แจงเรื่องต่างๆ ผู้อำนวยการโรงเรียนจะเปิดประชุมจะคุยเรื่องต่างๆภายในโรงเรียนและจะมีครู 2 คน จะเป็นคนบอกถึงเรื่องตารางสอน คาบสอนว่าครบหรือไม่ มีปัญหาอะไรไหม และพูดเรื่องกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน และการวางตัวเวลาอยู่ในโรงเรียน

วันนี้ฉันได้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 5 ก็เข้าไปแนะนำตัวและพูดคุยข้อตกลงในการเรียนต่างๆให้นักเรียนฟังและเข้าใจเวลาเรียนจะได้ไม่มีปัญหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)