แผนพัฒนาตนเอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : ID Plass ( INDIVEDUAL DEVELOPMENT PLAN) โรงเรียนบ้านเขาทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

01 ID Plan สุพาลิตร.doc<p>แผนพัฒนาตนเองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : ID Plass ( INDIVEDUAL DEVELOPMENTPLAN)</p><p>โรงเรียนบ้านเขาทรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนความเห็น (0)