31/11/12 สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ของภาคเรียนที่ 2

วันนี้ได้ไปสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ของภาคเรียนที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก ไม่ทันไรก็จะเปิดเทอมแล้ว มาสัมมนาได้พอปะเจอเพื่อนในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา และเพื่อนต่างๆเอก มีเรื่องพูดคุยกันมากมาย ตอนเช้าจะเป็นการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อฟังคำชี้แจงเรื่องงาน เรื่องการแต่งกาย จำนวนคาบที่สอนว่าครบหรือไม่และเรื่องการประพฤติตัวเวลาไปฝึกสอน อาจารย์ของสาขาจะขึ้นมาพูดทุกคน และก็จะพบอาจารย์นิเทศของแต่ละกลุ่มเพื่อพูดถึงงานที่จะต้องส่ง ตอนบ่ายก็จะเป็นการสัมมนาของทางมหาวิทยาลัยเพื่อชี้แจงให้นักศึกษาในเรื่องต่างๆ และมีการพูดคุยถึงเรื่องการเป็นครูที่ดีนั้นต้องทำอย่างไร และการสอนจะสอนอย่างไรให้เด็กเข้าใจและจดจำได้อย่างดี และมีหลายๆเรื่อง

การมาสัมมนาครั้งนี้เปลี่ยนจากสลวงมาในมหาวิทยาลัยระยะทางก็ใกล้แต่ว่าร้อนมาก จึงทำให้ไม่ค่อยสนใจฟังสักเท่าไหร่ใจอยากกลับสุดสุด แต่หน้าที่ต้องนั่งจนจบสัมมนา แต่ก็ได้ความรู้พอสมควร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)