ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกความหมาย : การใช้ กริยา have ตอนที่ 2

ปกติแล้ว to have จะแปลว่า มี หลังคำว่ามี ต้องตามด้วยกรรม เช่น to have a book = มีหนังสือหนึ่งเล่ม นอกจากจะแปลว่า มี แล้ว to have ยังแปลได้อีกหลายความหมาย ผมพยายามจะนำเสนอความหลายของความหมาย ไปทีละ หนึ่งคำ นะครับ

To have ผันตามประธาน และกาลเวลาเสมอนะครับ

วันนี้จะขอเสนอคำว่าใหญ่ 1 คำ และตามด้วยคำเล็กๆต่อท้าย คำใหญ่ก็คือคำว่า to have a drink = ดื่ม และ to have food = กินอาหาร นอกจากนี้ ยังมีคำย่อยๆ มีดังนี้

2. to have a cup of coffee/ have a cup of tea = ดื่มกาแฟ/ ดื่มชา หนึ่งถ้วย เช่น

I sometimes have a cup of coffee. ฉันบางครั้งก็ดื่มกาแฟ

They are having a cup of tea. = พวกเขากำลังดื่มกาแฟอยู่ในตอนนี้

He has had a cup of tea for 2 hours. = เขากำลังดื่มชามา 2 ชั่วโมงแล้ว (ตอนนี้ยังกินอยู่)

โปรดสังเกตตัวอย่างข้างบน เราใช้ Present Perfect มาอธิบายระยะทางของเวลา ซึ่งเป็นประสบการณ์ กาลเวลานี้มีโครงสร้าง ประธาน+ have, have+ กริยาช่องที่ 3)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (0)