​โรงเรียนแพทย์ในศตวรรษที่ ๒๑

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงานวันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ และเชิญผมไปบรรยายในฐานะมวยแทน เนื่องจากองค์ปาฐกเดิมต้องไปทำหน้าที่รัฐมนตรี คือ นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

          ผมเลือกพูดเรื่อง โรงเรียนแพทย์ในศตวรรษที่ ๒๑ และขอนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๒๔ ก.ย. ๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)