AAR 2 เรื่องที่อบรมการอบรมนวัตกรรมการเรียนการสอน : ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) บันทึกโดยนางสาวผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์


                                                               

                                                                     After  Action  Review  2

  

เรื่องที่อบรม               การอบรมนวัตกรรมการเรียนการสอน : ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

วิทยากร                     ดร.ปกรณ์   สุปินานนท์

บันทึก                        วันที่  9  สิงหาคม  2557

ผู้บันทึก                     นางสาวผกาวรรณ  สุวรรณภูมานนท์  รหัสนักศึกษา  57D0103110

                                  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ หมู่ 1  รุ่นที่ 13)


                    


1.  ได้เรียนรู้อะไรในวันนี้

     ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้คือได้ทราบว่าการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เป็นการเรียนที่บ้าน >>>> ทำการบ้านที่โรงเรียนและนำสิ่งที่เคยถูกมอบหมายให้ทำที่บ้านมาทำในชั้นเรียนแทน โดยยึดหลักที่ว่า เวลาที่ผู้เรียนต้องการพบครูจริง ๆ คือ เวลาที่ผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือ ผู้เรียนไม่ได้ต้องการให้ครูอยู่ในชั้นเรียนเพื่อสอนเนื้อหาต่าง ๆ เพราะผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหานั้น ๆ ด้วยตนเองได้

     การสอนในลักษณะห้องเรียนกลับด้าน มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ การเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี ครูผู้สอนเปลี่ยนวิธีการสอนจากการแบบบรรยาย ป้อนความรู้ให้ผู้เรียนฝ่ายเดียวเป็นผู้ชี้แนะ และคอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ แทน


2.  รู้แล้วคิดอะไรต่อ

     จากการอบรมห้องเรียนกลับด้าน ที่ว่าการเรียนการสอนต้องผ่านเทคโนโลยีนั้น ดิฉันคิดว่าวิธีนี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกโรงเรียน เนื่องจากความพร้อมของแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเรียนรู้ไม่ใช่การเรียนในห้องเรียนเท่านั้น อาจจัดประสบการณ์จริงโดยใช้วิธีการทัศนศึกษานอกสถานที่


3.  จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร

      ในฐานะที่ดิฉันสอนวิชาภาษาไทย  ดิฉันจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม  โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ  เช่น  การอภิปรายบทเรียนจากการตอบคำถามแล้วลงมือปฏิบัติการทำกิจกรรมอาจจะเป็นใบกิจกรรม  แล้วประเมินผลเป็นกลุ่ม จากนั้นให้      นักเรียนทบทวนเนื้อหาในสิ่งที่เรียน และเตรียมความพร้อมกับเนื้อหาที่จะเรียนในชั่วโมงต่อไป

      สำหรับการเรียนวรรณคดีซึ่งมีเนื้อหาที่ค่อนข้างยาวอาจใช้วิธีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีโดยการเปิดประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ ให้ผู้เรียนได้ดู  เช่น www.youtube.com จากนั้นนำความรู้มาสรุปและอภิปราย

      ในกรณีที่สื่อเทคโนโลยีไม่พร้อมอาจจัดประสบการณ์ตรงโดยการทัศนศึกษานอกสถานที่  แล้วให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้มาอภิปรายในห้องเรียน  ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  สังเคราะห์ความรู้  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

หมายเลขบันทึก: 579125เขียนเมื่อ 22 ตุลาคม 2014 14:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 ตุลาคม 2014 17:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี