กองทัพแห่งมหาอาณาจักร รัสเซีย


อ.ทารา ลอง สรุปเรื่อง "กองทัพรัสเซีย" ไว้อย่างน่าสนใจ

ผู้เขียนขอนำ วิดีโอของสำนักวิเคราะห์ สแตรทฟอร์ 3 เรื่องมารวมกัน, เพื่อเล่าสู่กันฟังครับ

กองทัพรัสเซีย มีหัวรบนิวเคลียร์ 8,500 ชุด

หลังทำสนธิสัญญาลดอาวุธนิวเคลียร์ ทำลายไปบางส่วน

.

เหลือใช้งานได้จริง = 1,800 ชุด

มากพอ... ที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลก คงจะไม่รบกับรัสเซียโดยตรง

ทว่า... ถ้าเป็นสงครามตัวแทน

คือ ให้ประเทศอื่นรบแทน ก็ไม่แน่เหมือนกัน

.

เพราะ นิวเคลียร์ เป็นอาวุธประเภท "ใช้การได้ (operational)"

แต่ไม่มีใครอยากเสี่ยงใช้จริง (actionable)

เพราะ จะต้องโดนถล่มกลับ เช่นกัน

จุดแข็งของรัสเซีย คือ มีพื้นที่มาก กระจายฐานทัพนิวเคลียร์บนบกได้มาก

.

ภาพ__ โบสถ์รูปหัวหอมในมอสโคว์

จุดอ่อน คือ มีเมืองใหญ่ไม่กี่แห่ง เสี่ยงต่อการถูกทำลาย

ไม่มีเมืองใหญ่ + เมืองรองจำนวนมาก... แบบสหรัฐฯ หรือจีน

มิติอื่นๆ ของกองทัพ คือ

.

(1). ทหารประจำการ

.

รัสเซียมี 845,000 คน (เครื่องหมาย @ = at = ที่)

 • มากกว่า เกาหลีใต้ @ 650,000
 • น้อยกว่า สหรัฐฯ @ 1,400,000

.

(2). ฐานทัพนอกประเทศ

.

รัสเซียมี 10-18 แห่ง รวมคิวบา 

สำหรับคิวบา, มีฐานะเป็นสถานีรบ (station), ให้เรือจอดพัก มากกว่าฐานะทัพ (base)

 • พอๆ กับฝรั่งเศส @ 11
 • น้อยกว่า สหรัฐฯ @ 598

รัสเซีย มีฐานทัพในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแห่งเดียว คือ ซีเรีย

แถมยังเป็นประเทศที่มีสงครามกลางเมืองแรงขึ้นเรื่อยๆ

สหรัฐฯ และโลกตะวันตก มีฐานทัพนอกประเทศมากกว่า

และ มีพันธมิตรนอกประเทศมากกว่ารัสเซีย + จีน

.

ภาพ__ แผนที่รัสเซีย คล้ายสัตว์จมูกยาว อ้าปาก หันหน้าไปทางตะวันออก

จุดแดงๆ เป็นคาลินินกราด... แผ่นดินไม่ติดกัน แต่เป็นของรัสเซีย

(3). งบประมาณกลาโหม

.

สหรัฐฯ มีงบฯ 600 พันล้านดอลลาร์ฯ/ปี 

ขณะที่รัสเซีย มีงบฯ น้อยกว่า 100 พันล้านดอลลาร์/ปี

อาวุธในกองทัพรัสเซีย 90% ตกค้างมาจากยุคสหภาพโซเวียต

10% ปรับให้ใหม่ และทันสมัย

.

ขณะที่ กองทัพสหรัฐฯ ยุโรป จีน สะสมกำลังคน_กำลังรบได้ ต่อเนื่อง ยาวนานกว่า

รัสเซีย มีรถถังมากกว่าสหรัฐฯ

ทว่า... ส่วนใหญ่ เป็นของเก่า

เครื่องบินรบ ก็มีรุ่นเก่า ใหม่ปนกัน

.

ที่โดดเด่น คือ มีเครื่องบินรบล่องหนรุ่นใหม่

และระบบป้องกันทางอากาศที่ดีมาก

ภาพรวมของกองทัพรัสเซีย

เหมาะกับการตั้งรับ มากกว่าเป็นฝ่ายรุก

                                                      

                                                      

สแตรทฟอร์ อธิบายว่า ศัตรูจริงๆ ของรัสเซีย เป็น "ศัตรูจากภายในคือ

 • การมีประชากร ลดลงไปเรื่อยๆ จนกู่ไม่กลับ
 • การอพยพออกของคนที่มีความรู้
 • การอพยพออก ของนักลงทุน + คนรวย > ทำให้เงินมากมาย ไหลออกไปด้วย 
 • การศึกษา และการฝึกอบรมที่ล้าหลังกว่าโลกตะวันตก ทั้งทหาร และพลเรือน

.

ปัญหาประชากรถดถอย เป็นภัยคุกคามใหญ่ ของรัสเซีย ได้แก่

.

(1). อัตราการตาย มากกว่าเกิด

รัสเซียมีแผนจะแจกเงินอุดหนุนคนที่มีลูกดก

ซึ่งถ้าทำได้, น่าจะส่งผลดี อย่างมาก

(2). อัตราคนอพยพออก มากกว่าเข้า

.

(3). โครงสร้างประชากร ที่อ่อนแอ

 • อายุขัยเฉลี่ยสั้น ทำให้ช่วงทำงานสั้น
 • อัตราการติดเหล้า
 • คนติดยาเสพติด (เฮโรอีนจากอัฟกานิสถาน) สูง
 • ยาเสพติดชนิดฉีด ทำให้เอดส์ + วัณโรค สูง
 • บริการสุขภาพ ล้าหลัง
 • อัตราการเกิดต่ำ ทำให้ขาดคนวัยทำงาน

.

ภาพ__ แม้แต่อูฐรัสเซีย ก็ทำหน้าเชิด แบบเท่

(4). คนรัสเซีย มีความบริสุทธิ์ของชาติพันธุ์สูง 

.

สมัยก่อน ไม่ค่อยแต่งงานกับคนต่างชาติ 

ทว่า... หลังขยายอาณาเขตไปไกลมาก ทำให้มีสัดส่วนฝรั่งชาวสลาฟน้อยลง สัดส่วนคนเอเชียเพิ่มขึ้น

เร็วๆ นี้ อาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งไปรัสเซีย

ท่านเล่าว่า คนรัสเซียในเมืองใหญ่ (มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก) แบ่งตามหน้าตา ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

 1. ฝรั่ง แบบชาวสลาฟ (พี่น้องกับยูเครน ฯลฯ)
 2. สูงใหญ่ คล้ายแขก (คงจะคล้ายชาวเติร์ก ในตุรกี)
 3. ไม่สูง แบบคนเอเชีย โดยเฉพาะทางตะวันออก หน้าตาคล้ายคนจีน_มองโกล

.

คนในชาติที่สมัยก่อน ไม่ค่อยแต่งงานกับคนต่างชาติ มักจะเข้ากับชนกลุ่มน้อย ได้น้อย เช่น

 • รัสเซีย
 • ญี่ปุ่น
 • ขแมร์ (ชาวขแมร์หลายๆ ท่าน บอกว่า ไม่ชอบให้เรียก "เขมร",ชอบให้เรียก "กัมพูชา" หรือ "ขแมร์")
 • พม่า (ออกเสียง "บะหม่า", มาจากคำ "พราหมณ์", แต่พม่าไม่มีตัว "ร เรือ" ออกเสียงคำนี้คล้าย "บา_มะ_ณะ")

.

ครั้งหนึ่ง ผู้เขียนไปอินเดีย พบไก๊ด์วรรณะพราหมณ์

ดูจะถือตัว ไม่ค่อยบริการใคร

ทั้งๆ ที่เป็นไก๊ด์ 

สงสัย จะเป็นโรค "เด็กเส้น"

ทว่า... ลึกๆ ของชาวพม่ากลุ่มใหญ่ ถือว่า พม่านั้น เหนือกว่าพราหมณ์

เพราะชื่อ "พม่า" ก็บอกอยู่แล้วว่า เป็นพราหมณ์

แถมชาวพม่า ยังเชื่อว่า มาจากอินเดีย

บางท่าน เชื่อไปไกลกว่านั้น

.

คือ ชาวพม่า มีเชื้อสาย "ศากยวงศ์" 

"ศากยวงศ์" เป็นวงศ์กษัตริย์

นั่นคือ ชาวพม่าบางคน เชื่อว่า น่าจะอยู่ในวรรณะ กษัตริย์ + พราหมณ์

แบบ '2 in 1'

.

ตรงนี้, ถ้าไม่อยากทะเลาะ

ห้ามไปลบหลู่เด็ดขาด

ถ้าอยากดีกัน, ให้ลองพูดทำนองนี้

ว่า เป็นไปได้... ที่พม่ามาจากอินเดีย

เพราะหลักฐานทางพันธุกรรม (DNA) ตอนนี้

พบคนดึกดำบรรพ์ที่สุด แถวๆ เอธิโอเปีย ในอาฟริกา

ผ่านอินเดีย เข้าพม่าตรงรัฐฉาน (ไทยใหญ่)

 • ขึ้นเหนือ ไปธิเบต_จีน สายหนึ่ง
 • ลงใต้ ไปไทย_มาเลย์ สายหนึ่ง 

.

ตอนนี้ คนในยุโรปส่วนหนึ่ง ไม่ค่อยพอใจผู้อพยพเข้า รวมตัวกันเป็นกลุ่มต่อต้าน

ในรัสเซีย ก็มีกลุ่มนาซีใหม่ ที่รวมกลุ่มกันทำร้ายคนต่างชาติ โดยเฉพาะคนผิวดำ

คนอพยพเข้าที่ "ลูกดก" ผิดไปจากคนรัสเซีย คือ

คนจากเอเชียกลาง สังเกตได้จากชื่อประเทศ ลงท้ายด้วยคำ "-สถาน"

.

ภาพ__ กราฟ แสดงสัดส่วนคนมุสลิมในรัสเซีย ส่วนใหญ่มาจากเอเชียกลาง

 • 1992/2535 = 9%
 • 2012/2555 = 13%
 • 2030/2563 = 16%

.

กลุ่มนี้ มีอายุเฉลี่ยน้อย ไม่ดื่มเหล้าตามหลักศาสนา ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน น่าจะมีสุขภาพ + ฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ

ดีขึ้น... จนคนรัสเซีย อาจจะไม่พอใจ และเกิดการกระทบ กระทั่งกันได้

.

ถ้าถามว่า คนในกองทัพมาจากไหน

คำตอบ คือ คนในกองทัพ ก็มาจากประชาชน

ถ้าประชาชน คือ คนรัสเซีย ยังติดเหล้าอยู่

ก็ยากที่จะมี กองทัพเข้มแข็งได้

.

ตรงกันข้าม, ถ้ารัสเซีย หันมาเพิ่มการผลิตลูก

เช่น แจกเงิน_สวัสดิการ ให้คนลูกดก 

เพิ่มการผลิตพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หมอฟัน หมอ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ อย่างน้อย... ต้องลดค่าคลอดลูก + ค่ารักษาโรคเด็ก

เน้น อาหารพอดี ตั้งแต่ตั้งครรภ์

เช่น เสริมไอโอดีน_ธาตุเหล็ก ฯลฯ 

ทำห้องสมุดแบบ TK park ให้ทั่วรัสเซีย

ส่งเสริมสันติภาพ ส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรม_ท่องเที่ยว ให้มาก

.

ไม่นาน... รัสเซีย จะก้าวไปเร็ว + ก้าวไปไกล

.

ไม่ว่า รัสเซียจะเป็นอย่างไร

รัสเซีย ก็มีบุญคุณต่อไทยมาก

คนรัสเซีย เข้ามาท่องเที่ยวอันดับต้นๆ 

ทำให้คนไทย มีรายได้ มีงานทำ

.

ขอความสงบสุข และสันติภาพ, 

โปรดมีแด่รัสเซีย

ประเทศไทย ใกล้ชิดกับชาติที่มีความบริสุทธิ์ของชาติพันธุ์สูง คือ

 • พม่า
 • ขแมร์ หรือกัมพูชา
 • ญี่ปุ่น
 • รัสเซีย

.

ถ้าเราคบหา "มหาอำนาจ 4 ชาติ" นี้ ด้วยความเกรงใจ มากขึ้นสักหน่อย

มิตรภาพ คงจะก้าวไปได้ไกล (ขึ้น)

เรียนมาด้วยความเคารพ

From > http://youtu.be/9vX-_hjx_go

From > http://youtu.be/JoQtIIfBWuo

From > http://youtu.be/aYZlHFrMixw

From > http://youtu.be/0kf8QTbTPWc

หมายเลขบันทึก: 579120เขียนเมื่อ 22 ตุลาคม 2014 13:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 ตุลาคม 2014 13:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท