โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันอังคารที่ 14-15 ตุลาคม2557 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มเครือข่ายที่6 ได้จัดอบรมตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย ที่ 6 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย คณะครูและบุคลากรกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จำนวน 7 จังหวัด (50 คน) เข้าอบรม วิทยากร นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์ อดีต ผู้อำนวยการศูนย์ฯส่วนกลาง ประธานพิธีเปิด ดร.สุรพล เสนบุญ ผอ.ศูนย์ฯอยุธยา เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอก ปี 2558  ขอขอบคุณทางเจ้าภาพที่อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับแก่ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Specialความเห็น (0)