​การบริหารกับการกำกับดูแลอุดมศึกษา

          มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง EDP รุ่นที่ ๑๓ และเชิญผมไปพูด เรื่องระบบและหลักการกำกับดูแลอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่

          เนื่องจากเป็นช่วงที่มีกระแสเรื่องอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข และมีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งทางคัดค้านและสนับสนุนการควบสองตำแหน่ง ผู้เข้ารับการอบรม จึงเตรียมซักผมเต็มที่ ผมได้บันทึกเสียงไว้ แต่น่าเสียดายที่ไฟล์หายหมด จึงไม่มีเสียงคำถามและคำตอบมาให้ฟัง แต่สำหรับคำถามว่าผมมีความเห็นส่วนตัว และความเห็นในฐานะนายกสภาฯ อย่างไร เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง สองตำแหน่งเดียวกันของอธิการบดี ผมตอบโดยเล่านิทาน ซึ่งได้เล่าไว้ในบันทึกนี้ สำหรับเป็นข้อเรียนรู้ ในการทำหน้าที่ บอร์ด ว่ากรรมการ บอร์ด ทำหน้าที่เป็นองค์คณะ รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นความเห็นของตนอย่างตายตัว

วิจารณ์ พานิช

๑๓ ก.ย. ๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

มาส่งการบ้านค่ะ  โปรด click :

กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา (๑)