กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.ชัยพร พันธุ์น้อย รองฯมานะ ภูนิธิ รองฯ ดุสิต มั่นคง ได้ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี โดยนำนักเรียนทัศนศึกษา จังหวัดอ่างทองและอยุธยา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ชมวัดแขกอ่างทองสักการะเทพเจ้าแบบอารยธรรมทมิฬ(อินเดียใต้) ชมและนมัสการวัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนังเชิง  และสุดท้ายที่ ศูนย์การเรียนรู้ "ตันแลนต์" ดินแดนแห่งความสมดุลโรงงานอิชิตันกรีนแฟคทอรี  ขอขอบคุณ พัน ขสชบ.รบ.ทบ.จัหวัคลพบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์รถบัส รับส่งนักเรียน 30คน  ผู้ปกครอง 30 คณะครู 34 คนจำนวน 2 คันเป็นพาหนะนำเที่ยวอย่างสนุกสนาน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Specialความเห็น (0)