อบรมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเครือข่ายที่ 6

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 6 ได้จัดอบรมตามกิจกรรม "อบรมการนำหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มไปสู่การปฎิบัติ" ระหว่างวันที่ 5-7ตุลาคม 2557ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี โดย วิทยากร ดร.สมพร หวานเสร็จ ผอ.ศูนย์ส่วนกลาง ดร.ปนัดดา วงศ์จันตา ผอ.โรงเรียนเศรษฐเสถียร ประธานพิธีเปิดคือนายชัยพร พันธุ์น้อย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ฐานะประธานศูนย์เครือข่ายที่6 ผู้เข้าอบรม คณะครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง จาก7ศูนย์การศึกษา(ศูนย์ฯ อยุธยา/อ่างทอง/ชัยนาท/อุทัยธานี/สิงห์บุรี/ลพบุรี และ สระบุรี) รวม 50คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Specialความเห็น (0)