การ บรรยายหัวข้อ "อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมกีฬา : การบูรณาการเพื่อเศรษฐกิจของประเทศ" หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวัสดีครับนิสิตระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาการจัดการการกีฬา และ ชาว Blog ทุกท่านครับ

ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาบรรยาย หัวข้อ "อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมกีฬา : การบูรณาการเพื่อเศรษฐกิจของประเทศ" ให้นิสิตระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาการจัดการการกีฬา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขต ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 9.30- 11.30 น. ณ ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชันษา จุฬาภรณ์ (ศร.4)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสำหรับการบรรยายในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ครับ ครั้งแรกผมมาบรรยายเรื่อง "8K's and Human Capital for ASEAN Community : Sport tourism" สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการการกีฬา จำนวน 11 คน ในโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557

ผมขอขอบคุณท่านคณบดี และ ดร.ชัย นิมากร ที่ให้เกียรติผม เชิญผมมาบรรยายในครั้งนี้ครับ โครงการฯ นี้กระเด้งมาจาก แนวคิด ด้าน Sport Tourism ที่ ดร.ชัย นิมากร ร่วมงานกับผมหลายครั้งในการทำโครงการแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครับ

ผม ขอเปิด Blog นี้ เพื่อเป็นคลังความรู้ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมุมมองของลูกศิษย์ของผมและท่านที่สนใจ หวัง เป็นอย่างยิ่งว่า Blog นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนครับ

จีระ หงส์ลดารมภ์

ติดตามการบรรยายเรื่อง "8K's and Human Capital for ASEAN Community : Sport tourism" ได้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/571757

ติดตาม Facebook ของผมได้ที่ https://www.facebook.com/ChiraHongladarom


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (1)

สรุปการบรรยายโดย ทีมงานวิชาการ Chira Academy

การบรรยายหัวข้อ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมกีฬา :
การบูรณาการทางเศรษฐกิจของประเทศ

โดย ดร.จีระหงส์ลดารมภ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2557

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จีระ เริ่มต้นด้วยถามคำถามนักศึกษาปริญญาเอกว่า อยากเรียนปริญญาเอกเพราะอะไร

คนที่ 1 อยากรู้เรื่องการบริหารจัดการมากขึ้น และจบปริญญาโทวิทยาศาสตร์การกีฬาที่
ม.เกษตรศาสตร์ เลยต่อปริญญาเอกที่นี่

คนที่ 2 อยากเรียนปริญญาเอกเพราะเป็นพ่อค้าที่จังหวัดแพร่ และเคยเป็นนักกีฬา คิดว่ากีฬาสามารถนำมาพัฒนาจังหวัดแพร่ จะเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเรื่องกีฬา

คนที่ 3 จบปริญญาตรีกับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จุฬา และทำทางด้าน Coaching อยู่สโมสรโอสถสภา ต้องการเปลี่ยนจากภาคสนามมาสู่ภาควิชาการ วิทยานิพนธ์จะเขียนเรื่อง Sponsor กับฟุตบอล

คนที่ 4 ทำรายการทีวี Unseen Football ที่ช่อง 3 จะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่อง Agency เช่นสื่อจะทำให้คนมีอาชีพได้อย่างไร

คนที่ 5 ทำงานเกี่ยวกับออกซี่ที่ระยอง แต่ก่อนทำงานอยู่ช่อง 3 จะเขียนวิทยานิพนธ์แบบเป็น Model Sport Agency

คนที่ 6 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การกีฬา และปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จุฬาทำแปซิฟิคนกแอร์ ด้านวิทยานิพนธ์กำลังดูโมเดลเรื่อง Iron Man คือไตรกีฬาที่จะจัดที่ภูเก็ต

ถามนักศึกษาปริญญาโท

คนที่ 1 ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แต่ไม่มีสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

คนที่ 2 ทำงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิคที่อินเตอร์เนชั่นแนลกรังปี อยู่ในส่วนนิตยสารนาฬิกา เรียนปริญญาโทเพราะต้องการรู้สิ่งใหม่ ๆ

ดร.จีระ แนะนำว่า

1. อยากให้มีธุรกิจดูแลนักกีฬาอาชีพ และนักแสดง บวกดูแลทางด้านการเงินด้วย

2. ใน 8K's มีพูดเรื่องทุนแห่งความยั่งยืน คือวิธีการที่เราดูแลตัวเองเพื่อให้เรารอด
ในอนาคตความโลภ คนไทยส่วนใหญ่โลภ

ดร.จีระ เขียน 8K's5K's มาจากตัวอาจารย์ ถ้าไม่ใฝ่รู้ ก็จะไม่รอด อย่าเรียนหนังสือแบบเดิม

3. อย่าสร้างค่านิยมสอบ ต้องสอบกับชีวิตจริง

4. ภูเก็ต พัทยา บุรีรัมย์ น่าจะเป็นจุดแข็งในเรื่อง Event ต่าง ๆอย่างเทนนิส น่าจะจัดในระดับมาสเตอร์ควรมี Ambition ในการจัดกีฬาดี ๆ

5. การศึกษาต้องดีสำหรับลูกศิษย์ ต้องรู้จริง

6. กีฬาต้องเป็นอาชีพ ต้องผลักดันสู่การเงิน

7. Cross work / สัมมนาควรเป็น Input ในการคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้วย

8. ทำให้สมองนิ่ง และ Concentrate คือต้อง Deep Dive ให้ลงลึก ต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

การบรรยาย

- ทฤษฎี 8K'sคำว่า K มาจาก Capital แต่เรียกว่าเป็นทุนมนุษย์ได้เพราะต้องเสียสละก่อนคือ ลงทุน หมายถึงจะ Generate Income ในระยะยาว แต่ต้องเสียวันนี้

- Learning how to learn ได้บอกถึงวิธีการเรียนนั้นสำคัญ

- ต้องศึกษาด้าน Tourism Sport Business Economy ซึ่งการเรียนไม่มีจบ

- ต้องมีการจัดระบบในการเรียน การสอน

- วันนี้จึงมากระตุ้นว่า Sport Tourism และธุรกิจสำคัญสำหรับประเทศอย่างไร เรื่อง Science , Finance สามารถกระเด้งสู่ด้านการท่องเที่ยวกีฬาได้

- การเรียนปริญญาเอกที่นี่ สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องภาษา ตัวอย่างสมาคมการกีฬาของไทยต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมของระดับประเทศ ทำตัวให้เป็นระดับนานาชาติ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างดี ต้องเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ

วิธีการเรียน

4L's

Learning Methodology กระตุ้นการคิด

Learning Environment บรรยากาศการเรียนให้มีความสนุก

Learning Opportunitiesให้มีการปะทะกันทางปัญญา

Learning Communities เมื่อจบไปแล้วมีความใฝ่รู้มากขึ้น เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

2R's

  • 1.Reality ต้องดูความจริง กีฬา ธุรกิจการกีฬาท่องเที่ยวเป็นอย่างไร ตอนนี้ยังกระจัดกระจายอยู่
  • 2.Relevance ประเด็นที่จะศึกษาคืออะไร ต้องมีการเชื่อมให้เกิดมูลค่าทั้งส่วนตัว องค์กร ประเทศ ถ้าตัวเราได้ประโยชน์จากการกระตุ้นให้องค์กรคิด ตัวเองจะได้ประโยชน์ ต้องค้นหาตัวเองเยอะ ๆ ถ้าไม่มีแรงบันดาลใจให้ตัวเองจะไม่จบ

2I's

1. Inspiration มีการจุดประกายหมายถึง Feeling ที่ดีต่อกัน

2. Imagination มีแรงบันดาลใจที่ดี

3L's

  • 1.เรียนรู้จากความเจ็บปวด
  • 2.เรียนรู้จากประสบการณ์
  • 3.เรียนรู้จกการฟัง

การเป็นปริญญาเอก

ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ให้มีห้องสมุดเล็ก ๆ ที่บ้าน

วิธีการเรียนรู้

การมีวิธีการเรียนที่ดีจะช่วยให้รู้ว่าการแยกแยะข้อมูลได้ และใส่ไปในสมอง อยู่ที่เครื่องมือของเรา

เราต้องมองอนาคตว่า เราเรียนปริญญาเอกไปว่ามียุทธวิธีที่ทำให้ตัวเอง องค์กร ประเทศ โลกก้าวหน้าไปอย่างไร

สิ่งที่อยากเห็นวันนี้คือ ท่องเที่ยว กีฬา ธุรกิจกีฬา อยากให้ไป 3 V

1. Value Added เป็น Value ไม่สูง

2. Value Creation มาจากความคิดสร้างสรรค์คือ Creativity หลักสูตรเกษตรอยากให้เน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์ คือ Thinking outside the box

3. Value Diversity คือความหลากหลาย

ถ้ารับได้ จัดการได้ เอาความหลากหลายมาเป็นประโยชน์จะเกิดมูลค่า ถ้าเราข้ามศาสตร์ได้ Value Diversity ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้น ถ้าวิทยาศาสตร์การกีฬากระเด้งไปที่ท่องเที่ยว ธุรกิจ การทูตภาคประชาชนบางครั้งจะเกิด Conflict มากขึ้นดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนความหลากหลายเป็นมูลค่าให้ได้

Sport Tourism มาจากการวิจัยของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ทำอย่างต่อเนื่อง ต้องเป็นแบบเชคสเปียร์โมเดล คือ การแต่งเรื่องจะมอบบทบาทให้ตัวละครแต่ละตัว การวิเคราะห์ตัวละคร คือแทนที่จะมองแค่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเท่านั้น ให้มองที่ท้องถิ่น บุคลากร กระเด้งที่อาเซียน การเจอกันอาจคิดไม่เหมือนกันทางด้านกีฬาและท่องเที่ยวเราต้องสรุปให้ได้ความคิดต่าง ๆ ในห้องนี้ ต้องมารวบรวมผนึกกำลังกัน ต้องให้คนเหล่านี้ ตัวละครเหล่านี้มีบทบาทแตกต่างกัน แต่เมื่อรวมกันแล้วสนุก แสดงว่าเกิดมูลค่าขึ้น เช่นเรื่องท่องเที่ยว เช่นเรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่าง เกาะเต่า ถ้าไม่มีอาสาสมัคร มีแค่ตำรวจท่องเที่ยวดูแลทุกจุดก็ไปไม่รอด

Sport Tourism สามารถเชื่อมโยงกับอาเซียนได้ เช่น จักรยาน ระหว่างไทย ลาว กัมพูชา สามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศได้

เมื่อทำไปสักพักจะเกิด Integration คือความเชื่อมโยง ถ้าจัดในอนาคต ควรมีการวางแผนล่วงหน้าก่อน

อาจมีการสร้างสนามฝึกกีฬาอย่างในยุโรปเพื่อเป็น Winter Break เป็นต้น

ยุทธวิธีแบบไหนที่จะช่วยวางแผนให้มีทั้งการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น อาจมีพ่อแม่ ญาติพี่น้องและหลังจบแล้วสามารถให้นักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนอยู่ต่อได้

การเมืองในอดีตมองเรื่อง Corruption เป็นใหญ่ หลักการธรรมาภิบาลคือประโยชน์ของประเทศ รายได้ของประเทศต้องทำเพื่อส่วนรวม ไม่ใช่ทำเพื่อร่ำรวยอย่างเดียว

การเมืองสมัยนี้มอง Sport Tourism เป็นอย่างไร Sport กับ Business เป็นอย่างไร ผู้บริหาร กกท. สมาคม วิชาการเช่น ม.เกษตรศาสตร์ เป็นต้น

เราต้องมีการวางแผนให้ดี ถ้าอยู่ต่อก็อยู่ไม่ได้ จะเพิ่มเติมด้านท่องเที่ยว

ก่อนหรือหลังต้องวางแผนให้ดีต้องศึกษากฎระเบียบด้านนี้ และสามารถเขียนวิทยานิพนธ์ได้

การผ่อนปรนในเรื่องกฎระเบียบ ถ้าทำได้เป็นประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ สังคม มหาศาล ตัวอย่างเช่น ใน OECD มีการทำ Impact ด้านการกีฬา ต่อ Employment

Sport Tourism ต้องไปด้วยกัน

สำคัญที่สุดคือนโยบายระดับประเทศ ระดับกระทรวงต้องทำเรื่องนี้ก่อน Research ต้องดูที่นโยบายในกระทรวงและข้ามกระทรวงคืออะไร

ที่เด่นมาก ๆ จากงานวิจัยคือ ข้อเสนอของดร.ชัย นิมากร และดร.ณัฐ อินทรปานที่ให้ดูเกี่ยวกับเรื่องภาษี ภาษี Import Tax น่าจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการการกีฬาของเรา ต้องดูระบบ FTA ที่เซ็นกับประเทศเหล่านั้นด้วย พบว่าภาษีศุลกากรนอกอาเซียน ถ้าใครทำเรื่องระบบการเงิน การคลัง ก็น่าสนใจ

พื้นฐานธุรกิจการกีฬาในประเทศไทยมีอะไรบ้าง เช่น เสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬา การบริการทางการแพทย์ สปา Health การก่อสร้าง หรือ จัด Event ใหญ่ ๆ

ถ้ากีฬา เศรษฐกิจ การจ้างงาน ธุรกิจ ไป Link กับ Tourism ด้วยจะดีมาก ถ้าจะทำ Research น่าจะมีแนวทางที่จะขยายไปได้ ตัวอย่างเช่น Tennis Grand Slam

ในอนาคตข้างหน้า เราน่าจะมีกิจกรรมมากขึ้นในเอเชีย ถ้าไม่ทำด้านนี้จะลำบากเราต้องมอง Sport Event มากขึ้น

TourismSport TourismSport&Business+ Economy+ Employment

Paper แรกมองเรื่อง ASEAN ไปอ่านดู

คนที่ทำเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคือสิงคโปร์ แต่สิงคโปร์ไม่ได้ทำเสมือนไม่ได้เป็นตัวแทนของเอเชีย ทำเสมือนเป็นตัวแทนของคนของยุโรปแต่ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย น่าจะทำได้ดี

จีนต้องมีGrand Slamทางด้านเทนนิสแน่นอน อย่างกอล์ฟ ทำไมต้องไปเล่นที่อเมริกา เล่นที่อังกฤษ ที่เมืองไทยก็ได้ ถ้าจีนจัดต้องกระเด้งไปที่อาเซียน มีไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ร่วมด้วย

ทำอย่างไรที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจาก กีฬา ธุรกิจการกีฬา และธุรกิจการท่องเที่ยว

Workshop

1. ท่านคิดว่า Sport Tourism ในประเทศควรจะเน้นด้านใดบ้าง หน่วยงานใดควรจะมียุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับอนาคตของกีฬาที่กระเด้งไปสู่ท่องเที่ยวและธุรกิจการกีฬาในอนาคตและไปสู่ ASEAN 2015 และหน่วยงานดังกล่าวต้องเน้นอะไรบ้าง

2. อุปสรรคที่จะทำให้ Sport Tourism หรือ Sport เชื่อมโยง Sport Business ขยายตัวไม่กว้างคืออะไร อธิบายเป็นข้อ ๆ

3. ตัวละครที่จะมีบทบาทในเรื่องเหล่านี้เป็นใคร แบ่งได้กี่กลุ่ม การพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ของตัวละครเหล่านี้ต้องทำอะไร

การระดมความคิดเห็น Workshop

ปริญญาเอก

1. ท่านคิดว่า Sport Tourism ในประเทศควรจะเน้นด้านใดบ้าง หน่วยงานใดควรจะมียุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับอนาคตของกีฬาที่กระเด้งไปสู่ท่องเที่ยวและธุรกิจการกีฬาในอนาคตและไปสู่ ASEAN 2015 และหน่วยงานดังกล่าวต้องเน้นอะไรบ้าง

มอง 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ

1. Big Sport Event คือ Event 1 สัปดาห์จะมีอะไรก่อนหน้าและหลังจัด Sport เป็นเสมือน Man Made Event

2. เรื่อง Winter Break คือไม่ใช่แค่ช่วง Winter อย่างเดียว มีช่วงหน้าฝน มีการจัดกีฬาหน้าฝนมีการเอา SportMedicine มาเกี่ยว มี Sport Tourismและ Green Tourism มาช่วยด้วย

Government จะมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงสาธารณสุข

อุปสรรค

1. ความเชื่อมโยงของหน่วยงานภาครัฐ

2. นโยบายบวกกฎหมาย

3. การบ้าคลั่งของแฟนเพลง

ดร.จีระ เสริมว่า เรื่องกีฬาหน้าฝน กีฬาหน้าฝนเช่น เทนนิส สามารถเป็น Indoor หรือ ฟุตซอล หรือบาสเกตบอล

ปริญญาเอกต้องมีไอเดียที่แปลก ต้องตรงประเด็นและ Share กัน

Trend ของโลกจะเป็น Free Carbon

ดร.จีระ อยากให้เสนอ Share Value ถ้าค่านิยมคล้ายกันชนะ

แนะนำกระทรวงท่องเที่ยว สาธารณสุข เข้าร่วมด้วย

2. อุปสรรคที่จะทำให้ Sport Tourism หรือ Sport เชื่อมโยง Sport Business ขยายตัวไม่กว้างคืออะไร อธิบายเป็นข้อ ๆ

Sport Tourism + Sport Business ในประเทศด้วย ปัจจุบันมีสโมสรหลายทีมในญี่ปุ่น เกาหลี สิ่งที่ขาดคือขาดสนามที่พร้อม และต้องพัฒนาเรื่อง Facility ด้วย ทำไมไม่สร้างประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่สร้างแต่ละ Sport เฉพาะเช่น บุรีรัมย์คุณเนวินจะสร้างเป็น Adventure Sport อย่างภูเก็ตก็อาจเชื่อมกับจังหวัดใกล้เคียงสร้างเป็น Motor Sport

อยากให้จัดเป็น Zone

พัฒนาเรื่อง Facility ,Transportation , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ,กิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

อุปสรรค คือความต่อเนื่องในการพัฒนา ความร่วมมือระหว่างกระทรวงด้วยกัน ความร่วมมือระหว่างส่วนกลางกับภูมิภาคและท้องถิ่นไม่สอดคล้องกัน

ดร.จีระ เสริมว่า ถ้ามีนายทุนมาช่วยและทำกีฬามากขึ้นจะดีมาก และถ้าไม่วางแผนเรื่องที่ดิน Facility จะไม่ครบ

อะไรที่เกิดแล้ว เช่น กอล์ฟ อยากให้ขยายไปสู่การท่องเที่ยวมากขึ้น

สร้าง Passion ให้เกิดอารมณ์ร่วมกัน

ได้เช่นข้อมูลดูแล้วว่า Sport Tourism มี 3 ชนิด มีการสร้าง Sport attraction เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวด้วย อย่างของไทยอาจเชื่อมกับ Culture

1. Sea Game / Olympic Game

2. Sport ทั่วไป

3. Sport Attraction

ถ้าไทย นำทั้ง 3 ตัวไปเชื่อมกับ Medecine สาธารณสุขเป็นต้น

3. ตัวละครที่จะมีบทบาทในเรื่องเหล่านี้เป็นใคร แบ่งได้กี่กลุ่ม การพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ของตัวละครเหล่านี้ต้องทำอะไร

ตัวละครต้องมีบทบาทแบ่งหน้าที่กัน

การพัฒนาการบริหารงาน การเชื่อมโยงกับส่วนอื่น ท้องถิ่นไม่ใช่แค่หาเสียงแต่สร้างอาชีพให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

ดร.จีระ เสริมว่า ถ้ากีฬาได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น ท้องถิ่นก็จะเด่นขึ้นมา

ทุนทางจริยธรรม ผู้นำท้องถิ่นหวังแต่ประโยชน์ของเขา ถ้ามองประเทศ กีฬาจะสร้างค่านิยมทางสปิริต

ปริญญาโท

1. ท่านคิดว่า Sport Tourism ในประเทศควรจะเน้นด้านใดบ้าง หน่วยงานใดควรจะมียุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับอนาคตของกีฬาที่กระเด้งไปสู่ท่องเที่ยวและธุรกิจการกีฬาในอนาคตและไปสู่ ASEAN 2015 และหน่วยงานดังกล่าวต้องเน้นอะไรบ้าง

ควรเน้นนโยบายภาครัฐที่จะช่วยสนับสนุน

เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

ถ้านโยบายดีจะสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกันเอง ระหว่างภาครัฐกับเอกชน

ดร.จีระ เสริมว่า ถ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยอาจเน้น Sport for Raining Season , Winter Break อาจเอาละตินอเมริกามาด้วยได้

2. อุปสรรคที่จะทำให้ Sport Tourism หรือ Sport เชื่อมโยง Sport Business ขยายตัวไม่กว้างคืออะไร อธิบายเป็นข้อ ๆ

อุปสรรค นโยบายภาครัฐไม่เอื้ออำนวย

3. ตัวละครที่จะมีบทบาทในเรื่องเหล่านี้เป็นใคร แบ่งได้กี่กลุ่ม การพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ของตัวละครเหล่านี้ต้องทำอะไร

ตัวละคร ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

ดร.จีระเสริมว่า

1. ปริญญาเอกต้องเรียนรู้ตลอดเวลา

2. ให้ดูว่าอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไปรอด ไม่ว่าจะเป็น Medical Care , Modern Trade

สรุปจากดร.วิชากร

1. เรื่องการดูแต่ละ Zone ให้ดูว่าแตกต่างกันอย่างไร Sport ได้ไปคือ Memory ที่ดีการทำให้เกิด Inspiration หรือ Passion อย่างต่อเนื่อง

2. อุปสรรค การมอง Silo การ Integrate การ Share Value เราต้องมาดูว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นอย่างไร เราอยู่ในช่วง Aging หรือไม่ เราอยู่ในช่วง Middle Class มากหรือไม่

3. Sport Academy เป็น Expert ใน Field ไม่ใช่ Academic Field เป็นเสมือน Business มากกว่า

ดร.จีระ เสริมว่า

ถ้าเรามอง ภาพรวมของโลก ก็จะเกิด Diversity คือ 3 V คิดให้ดีจะเป็นมูลค่ามหาศาล ทำให้เกิด Passion และ Peace ด้วยคือสันติภาพ

ดร.จีระอยากฝากให้ไปดูธุรกิจที่ Relate กับ Sport ด้วย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า จะได้ทำให้เกิด Value ที่แตกต่าง

Service Sector ต้องมีศักยภาพในการแข่งขันด้วย

เราต้องขยายจาก core capability ของเรา ความรู้พอถ้าเราใฝ่รู้

ทฤษฎีตัว T แกนตั้งจะลึก แกนนอนจะกว้าง อยากให้มองกว้างและลึกให้กระเด้งไประหว่างประเทศ การเงิน การตลาด สุขภาพ Medicine เป็นต้น และต้องลึกด้วย