ริสกี .....ปัจจัยยังชีวิตในอิสลาม


ริสกี คือสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับมนุษย์ และสัตว์โลกทั้งหลาย ซึ่งมันไม่ได้หมายถึงปัจจัยยังชีพอย่างเดียว มันรวมถึงอาหารทั้งทางสมอง และทางจิตใจ... สิ่งที่เรากลัวที่สุดคือ อัลเลาะห์ (ซบ) ไม่พอพระทัย และตัดริสกีของเรา ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม...เพราะถ้าใครก็ตามที่หมดริสกี นั่นหมายถึง พระองค์ให้เรากลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์

เราก็ไม่ควรทำอะไร ที่เป็นการตัดริสกีของตัวเอง โดยไม่รู้ตัว การให้และเมตตา ต่อเพื่อนมนุษย์ และสัตว์โลก เป็นการเพิ่มพูนริสกีอย่างหนึ่งที่ดีมากๆ ของเรา โดยเฉพาะกับผู้ที่มีพระคุณเหนือเรา ผู้ที่ดูแล เลี้ยงดูเรา จ่ายนัฟเกาะให้เรา (นัฟเกาะ คือ เงินค่าเลี้ยงดู เช่น พ่อให้ลูก สามีให้ภรรยา) ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ สามี พ่อของลูก...หรือใครก็ตามที่มีบุญคุณกับเรา เราต้องขอบคุณอัลเลาะห์ (ซบ.) ให้มากๆ กับสิ่งที่เราได้รับในโลกดลยา ...อัลฮัมดูลิลละ...

ปล. กลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์หมายถึง พระองค์เอาชีวิตเราไปจากโลกนี้ และกลับไปอยู่กลับพระองค์ที่ถาวร...ในโลกหน้าบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสวยงามของอิสลามความเห็น (0)