ดร.กล้า สมตระกูล มาแสดงความยินดี

ดร.กล้า สมตระกูล มาแสดงความยินดี

วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ดร.กล้า. สมตระกูล อดีตผู้บังคับบัญชา ได้มาแสดงความยินดี และพร้อมที่ให้คำแนะนำในการนำประสบการณ์ที่มีคุณค่าของท่านมาสู่การพัฒนางานกศน. สานต่อ สิ่งดีๆที่เคยมีอยู่ควบคู่ไปกับสิ่งใหม่ อาทิการใช้หลักวิชาของ IPM ควบคู่กับเกษตรธรรมชาติ MOA การให้ความห่วงใยในสถานศึกษาพิเศษให้สามารถทำงานได้ให้เต็มศักยภาพของทรัพยากรที่มีอาทิ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน สถาบัน กศน.ภาค และสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ทุกหนแห่งที่ท่านไป จะมีนโบายใหม่ๆแปลกตาแปลกใจ มีแผนงาน หลักการแนวทางทิศทางเดินไปสู่เป้าหมาย อย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

อยากเห็นทิศทาง กศน.ในอนาคตครับ

เขียนเมื่อ 

ท่านอาจารย์กล้ายังแข็งแรงนะครับ

ขอบคุณมากๆครับ