บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ดร.กล้า สมตระกูล มาแสดงความยินดี