แสนเสียงประชาชน

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในรายการ "ฟังเสียงประชาชน" ทางช่องไทยพีบีเอส ชุด "เสียงที่ต้องฟัง ก่อนปฏิรูปประเทศไทย" มีตอนหนึ่ง คำถามที่พิธีกรใช้เปิดวง ถามว่า "ทำไมต้องฟังเสียงประชาชน" มีผู้เข้าร่วมหลายคนตอบหลากหลายกันไป แม้จะไม่ถึง "แสนคน" แต่มีคนชื่อ "แสน" ตอบแทนเสียงประชาชนที่ต้องการปฏิรูปการศึกษา ผมประทับใจจึงนำมาบันทึกไว้ที่นี่ และผมเองก็มีคำตอบของตนเองเหมือนกัน

ถาม : ทำไมต้องฟังเสียงประชาชน ในการปฏิรูปการศึกษา

ตอบ : เพราะ "การศึกษา" เป็นเรื่อง "เฉพาะตน" คนที่ต้องปฏิรูปคือ "ตนเอง" การหนุนนำหรือส่งเสริมให้เกิดการ "ปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง" จึงต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ "คน" หรือ "ประชาชน" เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อที่จะ "พึ่งตนเองได้"..... โดยใช้ "การฟังเสียงประชาชน" เป็นกลไกให้ "ทุกคน" ได้ "พัฒนาตน" และเกิดการ "พัฒนาคน" ด้วยการให้ประชาชนได้ "พัฒนาตนร่วมกัน" โดยมีหลักว่า "ต้องแบ่งปันเอื้อเฟื้อ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน" ..... เพราะไม่อย่างนั้น "ประชาชน" นั่นแหละที่จะเป็นคนทำร้าย "ตนเอง" ...

แล้วคำตอบของท่านล่ะครับ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อื่นๆความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หนึ่งเสียง

แม้นหนึ่งเสียง เพียงพอ ก่อศึกษา

ร่วมนาวา ปฏิรูป ชาติไทยได้

แม้นไม่ฟัง หมื่นแสน แทนหัวใจ

เหตุไฉน ใยประชา พึ่งพาตน

จากเสียงเบาๆหนึ่งเสียงค่ะ