สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 7-8 กรกฏาคม 2557 งานศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนไตรมิตร

สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 7-8 กรกฏาคม 2557 งานศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนไตรมิตร

เนื่อในวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2557 งานศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนไตรมิตร เป็นการแข่งขันทักษะวิชาการ ทุก ๆ ด้าน และดิฉันได้รับผิดชอบพานักเรียนไปแข่งขัน โปรแกรม paint และดิฉันได้มีโอกาสไปเดินดูการแข่งขันแต่ละประเภท และได้ดูแลนักเรียน นักเรียนที่ฉันรับผิดชอบแข่งโปรแกรมpaint ช่วงชั้นที่ 1 ประถม 1-3 ประเภททีม 2 คน และนักเรียนของดิฉันเป็น ป.1 ทั้งคู่ และโรงเรียนอื่นไม่มี ป.1 เลย มีแต่ ป2-ป.3 แต่ดิฉันยังได้ที่ 2 ซึ่งนักเรียนทำได้ดีมากและทำได้ออกมาส่วนงาม แต่เนื่องเราไม่มีเวลาฝึกซ้อมมาก เราจึงเตรียมความพร้อมมาไม่ค่อยเต็มที่


การแข่งขันมารยาทไทย

การแข่งขัน การประกอบเครื่องบิน

การแข่งขันเครื่องบินเล็ก

การแข่งขันการจัดสวนถาด

การแข่งขนปะติดจากวัสดุธรรมชาติ

การแข่งขันประกวดการร้องเพลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว สกุณา สอนธิ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)