29 / 09 / 57 นิเทศครั้งที่ 2 (ครูพี่เลี้ยง)

  วันนี้ครูพี่เลี้ยงจะมานิเทศครั้งที่ 2 ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่บ้าง ฉันก็ต้องเตรียมแผน ใบความรู้ ใบงาน แบบประเมิน เพื่อนำมาสอนและก็เตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี พอถึงคาบที่ครูพี่เลี้ยงจะมานิเทศก็รู้สึกตื่นเต้น ฉันได้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พอนักเรียนเข้าห้องมาก็เรียนตามปกติแต่มีครูพี่เลี้ยงนั่งดูอยู๋ก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง รู้สึกว่าตัวเองจะทำได้ดีหรือไม่อย่างไร ฉันก็พูดผิดถูกๆคิดอะไรไม่ค่อยออก เพราะตื่นเต้น พอสอนเสร็จก็โล่ง เวลาสอนเสร็จครูพี่เลี้ยงก็จะเรียกเราไปพูดว่าเราสอนเป็นอย่างไรมีข้อบกพร่องตกไหนบ้าง ครูพี่เลี้ยงก็จะคอยบอกและให้ไปแก้ไขส่วนนั้น ฉันก็ทำตามครูพี่เลี้ยงที่ครูได้แนะนำมา เพื่อความถูกต้องและความเป็นระเบียบวินัย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)