สังคมภายในโรงเรียน

3/06/2557

สังคมเป็นสิ่งที่ทุกคนย่อมมีเป็นของตัวเอง สังคมในโรงเรียนก็มีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสังคมครู สังคมนักเรียน ทุกคนล้วนอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อน เราต้องปรับตัวอยู่ให้ได้ รับรู้ได้ทุกเรื่องแต่ห้ามอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องทำตัวเป็นกลางเสมอ เพราะถ้าเราอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการที่จะอยู่ในโรงเรียนอย่างสบายใจคงเป็นไปได้ยาก หรือว่าทุกคนคิดว่าไม่จริงค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)