สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 30/07/2557 เตรียมงานวันสถาปนาลูกเสือ

สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 30/07/2557 เตรียมงานวันสถาปนาลูกเสือ

เป็นวันที่โรงเรียนเตรียม ซ้อมเดินสวนสนาม และวงดุริยางค์ก็ซ้อม เดินสวนสนาม เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันสถาปณาลูกเสือ ซึ่งสถานที่ที่จัด คือ เทศบาลตำบลหารแก้ว นักเรียนได้เตรียมซ้อมกันอย่างหนักทั้งตั้งแต่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดิฉันได้รับหน้าคุมแถวและดูแลเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ส่วนมากนักเรียนชั้นประถมต้องคอยคุมแถวและดูแลเป็นพิเศษเพราะนักเรียนชอบเล่นกันและคุยกันในแถว เวลาเดินก็แทรกแถวกัน ไม่พร้องเพรียง ต้องซ้อมกันอยู่หลายรอบกว่าจะพร้อมกัน พอเวลาตอนบ่ายคณะครูได้พานักเรียนไปซ้อมที่สนามจริง แต่ละโรงเรียนไตรมิตรมารวมกัน ซ้อมพิธี และคณะครูได้พานักเรียนไปทั้งโรงเรียนเพื่อซ้อม เพื่อเตรียมพร้อมในวันรุ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว สกุณา สอนธิ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)