สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 1/07/2557 วันสถาปณาคณะลูกเสือ

สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 1/07/2557 วันสถาปณาคณะลูกเสือ

วันนี้เป้ฯวันสถาปณาคณะลูกเสือ และกลุ่มโรงเรียนไตรมิตร ทุกโรงเรียนได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันในงานนี้ จากที่ได้ฝึกซ้อมกันมาเมื่อวาน แต่ละโรงเรียนได้มีความพร้อมกันเป็นอย่างมาก เวลา 08:00 น. โรงเรียนบ้านหนองตองได้พานักเรียนไปที่ ณ เทศบาลตำบลหารแก้ว ซึ่งได้จัดงานที่นั่น และดิฉันได้รับผิดชอมให้คุมแถว และคอยดูแลนักเรียนที่จะเป็นลม หรือไม่สบาย เพราะ ต้องเดินอยู่หลายรอบ และยืนเป็นเวลานาน และยิ่งเด็กนักเรียนประถมศึกษษปีที่ 1 ไม่ค่อยมีความอดทาสูง กลุ่มดุริยางค์ โรงเรียนบ้านหนองตองได้นำขบวน และต่อด้วยโรงเรียนอื่น ๆ และประธานในพิธีมาถึง ก็ได้กล่าวทักทายและพูดกเี่ยวกับลูกเสือ ในขนาดที่ยืนอยู่มีนักเรียนหลายคนได้เป็นลมดิฉันจึงรีบเข้าไปปฐมพยาบาล และกิจกรรมก็ผ่านไปด้วยดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว สกุณา สอนธิ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)