บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 7-8 กรกฏาคม 2557 งานศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนไตรมิตร