สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 24/06/2557

สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 24/06/2557

วันนี้ิที่ 1 เวลา 09:00-09:50 วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันนี้ไม่มีการสอนเนื่องจากวันนี้มีอนามัยมาฉีดยาวัคซีน นักเรียนชั้นประถม ทุกชั้นเรียน จึงทำให้คาบนี้ไม่มีการเรียนการสอน

คาบที่ 4 เวลา 13:00-13:40 วิชาศิลปะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การวาดภาพระบายสีด้วยสีโปสเตอร์อย่างที่บอกไว้นักเรียนเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะชื่นชอบในการเรียนศิลปะมาก เพราะทำให้เกิดความสนุกสนานและเรียนเหมือนอิสระ การระบายสี การลงสีด้วยสีโปสเตอร์ นักเรียนจะชอบวาดระบายสีตามจินตนาการของนักเรียนและทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างสวยงาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว สกุณา สอนธิ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)