สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 23/06/2557

สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 23/06/2557

สอนคาบที่ 6 เวลา 14:40-15:30 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการแทรกรูปภาพใน Word 2010่ ในนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นชั้นที่เรียนดีและเรียนอย่างเข้าใจง่าย การแทรกรูปภาพเป็นเรื่อง่าย  และไม่ซับซ้อน นักเรียน สนุกกับการค้นหารูปภาพ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการหารูปภาพ แล้วแต่งชื่อรูปภาพ การเรียนการสอนวันนี้เป็นไปด้วยดีนักเรียนตั้งใจเรียน เกิดความสนุกสนานในการเรียน เพราะเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ขั้นตอนการวางรูปภาพนักเรียนทำได้ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว สกุณา สอนธิ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)