ุุ6 / 08 /57 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

  วันนี้ฉันได้ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ให้กับครูพี่เลี้ยง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และได้นำไปสอนต่อ พอเอาไปส่งให้ครูพี่เลี้ยงตรวจ มันก็ต้องมีผิดบ้างเป็นธรรมดา ครูก็จะแนะนำเราว่าต้องทำแบบนี้ แบบนั้นถึงจะถึงถูก ส่วนใหญ่จะผิมพิดบ้าง ตัวหนังสือ หนาเป็นบางที่ ผิดที่เราที่ไม่ตรวจสอบก่อนที่จะนำไปส่ง แต่มันถึงเวลาที่จะต้องส่งเราก็ต้องส่ง ครูพี่เลี้ยงก็จะอธิบายว่าเราผิดตรงไหน อย่างไร เพราะอะไรถึงผิด และครูก็จะบอกว่าต้องแก้ไขแบบไหน และนำมาส่งอีกที พร้อมกับความถูกต้อง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)